ROVER: Eerste reactie treintarief 2007

Amersfoort – ROVER constateert tevreden dat de NS voor 2007 slechts een bescheiden tariefstijging voorstelt. Wel is ROVER tegen de verlaging van de scholierenkorting. De consumentenorganisaties bestuderen de komende week de adviesaanvraag om te komen tot een uitvoeriger advies.

De consumentenorganisaties hebben NS de afgelopen jaren steeds een gematigd prijsbeleid geadviseerd, o.a. vanwege de mening van zowel treinreizigers als niet-treinreizigers over de prijs van het gebodene (o.a. blijkend uit de OV-monitor). Het doet ROVER genoegen dat NS in 2007 in deze lijn zal handelen, althans voor (volgens opgave van NS) 80% van de reizigers. De prijs van 2de klas-retours is namelijk tussen 2000 en 2006 duidelijk sterker gestegen dan de inflatie. (Enkele voorbeelden: een retour over 90 tariefeenheden steeg sinds 2000 met circa 19%, over 20 tariefeenheden met circa 28%; de consumentenprijsindex komt over die periode naar verwachting uit rond 14,5%.)

De consumentenorganisaties zullen de heden ontvangen adviesaanvraag nader bestuderen. Over een extra prijsverhoging van de jeugdabonnementen adviseerde Rover al eerder negatief. Rover vindt dat deze maatregel niet past bij de maatschappelijke functie die NS vervult.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ROVER