Verbeteringen spoortraject Gouda – Alphen ad Rijn

Den Haag – De provincie Zuid-Holland heeft besloten de concessie van drie jaar voor het traject Gouda – Alphen aan den Rijn te verlenen aan NS. In de gesprekken tussen beide partijen zijn goede afspraken gemaakt over de dienstregeling, service en uitval van treinen. De provincie neemt per 10 december 2006 de rol van concessieverlener over van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Op dit moment verzorgt NS al het vervoer op dit traject, en NS beschouwt de gunning dan ook als blijk van vertrouwen in de ontwikkeling van de huidige dienstverlening.

NS heeft in de afgelopen periode veel geïnvesteerd om de kwaliteit op het traject Gouda – Alphen aan den Rijn te verbeteren. De verbeteracties die in dat verband in gang zijn gezet, werpen hun vruchten af. De gemiddelde punctualiteit is 92% (het landelijke percentage ligt lager), de beschikbaarheid van het materieel is sterk toegenomen en er wordt meer schoongemaakt. De extra spitstreinen Gouda – Alphen aan den Rijn – Leiden v.v. blijken in de behoefte van de reizigers te voldoen.

Goede afspraken
Over de dienstregeling, service en inzet van lightrail zijn voor de komende jaren goede afspraken gemaakt. De concessie voorziet onder andere in afspraken over betrouwbaarheid, klantvriendelijkheid en het schoon houden van de voertuigen. De uitval van ritten wordt verminderd, er komen meer monteurs en de overstap in Alphen aan den Rijn wordt verbeterd. Zowel provincie als NS denken dat NS aan de gestelde eisen kan voldoen. Wordt er niet voldaan aan de gemaakte afspraken, dan hanteert de provincie een boeteregeling. Reizigers die ideeën hebben over verdere serviceverbetering kunnen een e-mail sturen aan RGL@ns.nl.

De concessie gaat in op 10 december 2006 en heeft een looptijd van drie jaar. Indien mogelijk voegt de provincie daar in 2009 nog een jaar aan toe. Met het verlenen van deze concessie overbrugt de provincie een periode tot intermodale aanbesteding van het treinvervoer op het traject Gouda – Alphen aan den Rijn (- Leiden) en het onderliggende busnet.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland