Proef met ov-chipkaart in Sallandse bussen

Provincie trekt 3,6 miljoen uit voor invoering

Zwolle – Dit najaar start in Salland een proef met de ov-chipkaart. De provincie Overijssel en Connexxion zijn dat overeengekomen. De proef in Salland is voor Connexxion een goede aanvulling op de proef die momenteel al in Rotterdam loopt, waar Connexxion bij betrokken is. Voor de pilot en de uiteindelijke invoering van de chipkaart stelt de provincie Overijssel 3,6 miljoen euro beschikbaar.

De invoering van de chipkaart gebeurt in fases. Vanaf 1 november worden de vaste reizigers in Salland op eigen verzoek van een chipkaart voorzien. De bestaande abonnementen kunnen door de reizigers via internet op de OV-chipkaart worden gezet. Ook kunnen de reizigers op een reissaldo in euro’s reizen, dit als vervanging van de strippenkaart.

Dit najaar stellen Connexxion en de provincie Overijssel vast waar de overige reizigers de OV-chipkaart kunnen krijgen en waar informatie te vinden is over het laden van het reissaldo enz.

Daarnaast wordt een regionaal tarievensysteem opgesteld, binnen de kaders van de landelijke afspraken. Gelijktijdig met de invoering van de chipkaart wordt overgegaan op een nieuw tarievenstelsel, dat gebaseerd is op het aantal kilometers. Het huidige tarievensysteem, gebaseerd op zones, wordt uiterlijk 1 januari 2009 afgeschaft. Bij het nieuwe tarievensysteem worden diverse partijen betrokken, zoals consumentenorganisaties (ROCOV West-Overijssel), Provinciale Staten en de omliggende gebieden in Oost-Nederland. Streefdatum voor het invoeren van de OV-chipkaart in de rest van Overijssel (en eventueel oost Nederland), is 1 januari 2008.

De OV-chipkaart brengt voor de reiziger zoveel gemak met zich mee dat de verwachting is dat deze meer en vaker van het openbaar vervoer gebruik gaat maken. Bovendien worden reispatronen en kosten inzichtelijker voor de vervoersbedrijven, zodat het aanbod beter op de wensen van de reiziger kan worden toegesneden.

De Tweede Kamer besloot op 28 juni jongstleden tot de landelijke invoering van de OV-chipkaart. Uiterlijk in 2008 moet het in heel Nederland mogelijk zijn om met de chipkaart te reizen. Hieraan voorafgaand wordt door verschillende vervoerders in diverse gebieden proefgedraaid met het systeem. Connexxion heeft nu al een proef in de stedelijke regio Rotterdam.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Overijssel