Opstelsporen, werkplaats RijnGouwelijn in Zoeterwoude

Provincie Zuid-Holland en Zoeterwoude bereiken akkoord

Den Haag – De gemeente Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland hebben een akkoord bereikt over de locatie van opstelsporen en een werkplaats voor de voertuigen van de RijnGouwelijn. Deze komen te liggen in de strook tussen het spoor Leiden – Alphen en de N11; de zogenaamde Elfenbaan. Dit is het belangrijkste onderdeel van de aanvullende bestuursovereenkomst met Zoeterwoude, die vandaag door gedeputeerde Huls van de provincie en wethouder Stuijt van Zoeterwoude is ondertekend.

De bestuursovereenkomst is een aanvulling op de eerder gesloten basisovereenkomst met alle gemeenten langs het oostelijk deel van de RijnGouwelijn. Betrokken partijen hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar alternatieve locaties voor de opstelsporen en het werkterrein. Na een zorgvuldige overweging en een uitgebreide discussie in de gemeenteraad van Zoeterwoude, blijkt dat de opstelsporen en de werkplaats op de Elfenbaan terecht kunnen. Zowel Zoeterwoude als de provincie onderkennen dat de Elfenbaan een belangrijk ecologisch gebied is. De provincie compenseert dan ook de natuurwaarde van de Elfenbaan. De provincie maakt dit mogelijk door een streekplanwijziging. Bij de streekplanwijziging zal een laatste nadere onderbouwing komen door het afwegen van de locatie Elfenbaan tegenover de alternatieve locatie nabij Groenendijk, ten oosten van de Heineken-brouwerij in Zoeterwoude.

RijnGouwelijn
De RijnGouwelijn is de lightrailverbinding tussen Gouda en de kust bij Katwijk en Noordwijk. Zij draagt bij aan een betere bereikbaarheid van de regio. Inwoners in het gebied kunnen vanaf eind 2010 frequent, makkelijk en snel reizen met deze nieuwe vorm van openbaar vervoer, die een combinatie is van trein en tram. De gemeente Zoeterwoude krijgt met de komst van de RijnGouwelijn twee haltes aan het tracé: ter hoogte van de Burgemeester Smeetsweg en het knooppunt bij de A4.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland