OV Brabant gegund aan Connexxion en Hermes

Concessies Openbaar Vervoer
Gunning aan Connexxion en Hermes

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant hebben op 28 juni 2006 besloten het openbaar vervoer in Midden en West Brabant te gunnen aan Connexxion. Tegelijkertijd besloot het College het openbaar vervoer in de Meierij en Oost-Brabant te gunnen aan Hermes.

Hermes en Connexxion kwamen uit de bus als winnaars van de europese aanbesteding waarop ook Arriva en Veolia (voorheen BBA) hebben ingeschreven. De winnaars offreerden de laagste prijzen.

De gunning impliceert dat Hermes en Connexxion vanaf 10 december 2006 de positie van de huidige vervoerder zullen overnemen. Voor de stadsdienst van Tilburg geldt nog een overgangstermijn van ongeveer een half jaar. Het is nog niet bekend op welk tijdstip daar de bussen van Connexxion gaan rijden. Uiterlijk 1 juli 2007 start Connexxion daar de dienstregeling.

De provincie heeft in haar aanbesteding bepaald dat er uniforme, moderne en schone bussen gaan gaan rijden. De bussen worden allemaal in een herkenbare proviciale stijl uitgemonsterd worden en voldoen aan de hoogste milieustandaarden. De provincie heeft ook hoge eisen gesteld aan informatieverstrekking in en op bussen en haltes.
Bij de gunning is rekening gehouden met de gevolgen voor het personeel van de huidige en toekomstige exploitanten van de buslijnen. Beide verleende concessie gelden voor een periode van 8 jaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Provincie Noord-Brabant