Contracten Waddenveren getekend

Den Haag – De contracten voor de veerdiensten naar de Waddeneilanden worden in de toekomst mogelijk
vervangen door concessies. Dit maakte minister Karla Peijs (Verkeer en Waterstaat) bekend
tijdens de ondertekening van de openbare – dienstcontracten met de Friese Waddengemeenten
en de rederijen, die de komende jaren blijven varen op de Waddeneilanden.

Nieuwe contracten
Op 20 juni 2006 vond de ondertekening van de openbare-dienstcontracten van de Waddenveren van en
naar Vlieland, Schiermonnikoog en Ameland plaats door minister Karla Peijs, de
burgemeesters van de Waddeneilanden en de rederijen Wagenborg en Doeksen. In de nieuwe
contracten zijn er betere afspraken gemaakt over de wijziging van tarieven, die in
beginsel slechts één keer per jaar worden aangepast. Dit gebeurt dan met
hetzelfde percentage als die in het stads- en streekvervoer. Over de dienstregeling en de
kwaliteitseisen is afgesproken dat deze minimaal gelijk blijven met de huidige situatie.

Daarnaast is afgesproken dat er een marktconforme vergoeding voor het gebruik van de
havenfaciliteiten wordt betaald. Verder is in de nieuwe contracten vastgelegd dat de
uren, waarop Doeksen of Wagenborg conform het openbare – dienstcontract geen gebruik
maakt van de havenfaciliteiten, er door andere partijen een beroep op kan worden gedaan.

De havenfaciliteiten, die door derden worden gebruikt, mogen de uitvoering van de
publieke dienst op geen enkele manier verstoren. ‘De eilandbewoners hebben recht op goed
en betrouwbaar vervoer, continuïteit en zekerheid. We hebben goed functionerende
Waddenveren, Dat wil ik hebben en houden en daarom teken ik de openbare –
dienstcontracten met de huidige reders’, aldus Peijs.

Terschelling & Texel
De gemeenteraad van Terschelling heeft gisterenavond het besluit genomen om niet in te
stemmen met het contract door de veerverbinding. Het ministerie respecteert dit besluit
en zal in de geest van het huidige openbare dienstcontract, waaronder de optie voor
medegebruik, de samenwerking met Doeksen continueren. De gesprekken over het contract met
Teso naar Texel lopen nog en die worden op een later tijdstip getekend.

Concessiesysteem
De komende twee jaar wordt gewerkt aan de totstandkoming van een concessiesystematiek en
deze zal een looptijd hebben van 15 jaar. Het ministerie zal zich inspannen om de eerste
concessie aan Doeksen, Teso en Wagenborg te gunnen. Mocht de concessie aan een ander
gegund worden, wordt er net zoals bij het openbaar vervoer, een regeling getroffen voor
de overgang van personeel en middelen.
De reden voor het wijzigen van de huidige contracten is omdat er moet worden voldaan aan
eigen en Europese (mededingings)regels.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat