Congres Wind mee voor het OV 22 juni 2006

Bekendmaking OV-ambassadeur

Den Haag – Op donderdag 22 juni 2006 organiseren Mobis, SKVV, IPO, VNG en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een openbaar vervoer-congres "Wind mee voor het OV" in De Bilt. De centrale vraag luidt: `Hoe maken we gezamenlijk de OV-ambities uit de Nota Mobiliteit waar?’

Tijdens dit congres zijn minister Peijs en staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) aanwezig. Het openbaar vervoer in Nederland staat centraal en de OV-ambassadeur wordt bekendgemaakt. Minister Peijs heeft in november aangekondigd dat zij voor twee jaar een nationale OV-ambassadeur wil benoemen.

Deze OV-ambassadeur heeft twee taken:

  • Hij is het gezicht van het OV en stimuleert overheden en vervoerders om kansen en mogelijkheden van het OV beter te benutten.
  • Hij bemiddelt bij conflictsituaties, met als doel zware en langdurige juridische procedures te voorkómen.
  • Hij gaat niet op de stoel zitten van bestuurders of vervoerders, maar richt zich op concessie-overstijgende zaken in het belang van de totale reis van deur tot deur.

Het congres maakt deel uit van een reeks rond de Nota Mobiliteit. Eerder dit jaar was er een congres onder de titel ‘Anders betalen voor mobiliteit’. Bij de congressen komen bestuurders en vertegenwoordigers van maatschappelijke sectoren bijeen. Interactie, debat en ontmoeting staan daarbij centraal. Kennis delen en elkaar inspireren is de missie.

OV-congres “Wind mee voor het OV”
Datum: Donderdag 22 juni 2006
Locatie:Fort Voordorp, Voordorpsedijk 28B in Groenekan
Programma:
12.00 uur – ontvangst en registratie
13.00 uur – start congres

  • speech minister Peijs
  • bekendmaking OV-ambassadeur
  • interview minister Peijs, staatssecretaris Schultz van Haegen en de OV-ambassadeur

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat