Connexxion wint OV noord- en zuidwest Friesland

Leeuwarden – De concessie voor het openbaar vervoer in Noord en Zuidwest Fryslân wordt voorwaardelijk aan Connexxion gegund. Dat besluit heeft het college van Gedeputeerde Staten gisteren genomen. Connexxion heeft de beste aanbieding gedaan in de aanbesteding van het openbaar vervoer in dit concessiegebied. Zij breidt bijvoorbeeld het aantal busritten uit met 47% en komt met een innovatieve vorm van vraaggericht openbaar vervoer. Daarmee krijgt het openbaar vervoer in Noord en Zuidwest Fryslân een impuls. Het aanbod van Connexxion sluit ook goed aan bij het nieuwe OV-beleid van de provincie. De concessie geldt voor zes jaar (2007-2013) en kent een provinciale bijdrage van 12,5 miljoen euro per jaar.

In totaal is van drie vervoerders een offerte ontvangen: Arriva Personenvervoer Nederland BV, Veolia/BBA en Connexxion Openbaar Vervoer NV. De uitkomst van de beoordeling is dat Connexxion de ‘economisch meest voordelige aanbieding’ heeft gedaan. Het meest in het oog springende element uit haar aanbieding is dat zij met kleinere bussen vaker gaan rijden. Mede hierdoor wordt het aantal busritten in Noord en Zuidwest Fryslân uitgebreid met 47% (t.o.v. de huidige situatie). Het aantal busritten wordt zelfs 20% hoger dan voor de invoering van de forse bezuinigingsslag in 2004. Connexxion biedt daarmee aanzienlijk meer ‘’dienstregelingsuren’’. Om die uitbreiding te realiseren zal Connexxion 100 extra chauffeurs gaan werven.

Het aanbod van Connexxion op hoofdlijnen:

  • Circa 95% van de inwoners van Noord en Zuidwest Fryslân krijgt op werkdagen van vóór de ochtendspits tot aan het begin van de avond de beschikking over openbaar vervoer met vaste ritten in een frequentie van minimaal één keer per uur. Op dit moment is dat circa 90%.
  • Het aantal busritten op de drukke buslijnen tussen de grotere kernen wordt aanzienlijk uitgebreid. Het aantal busritten wordt in de drukkere perioden (ochtendspits en een groot deel van de middaguren) uitgebreid van twee per uur naar drie of vier per uur. En in de avonduren en op zaterdag en zondag wordt het aantal ritten uitgebreid van één keer per uur naar twee keer per uur.
  • Een innovatieve vorm van vraaggericht openbaar vervoer, waarbij inwoners van 23 kernen in Noord en Zuidwest Fryslân ná de ochtendspits worden bediend door een vaste lijn die een klein stukje extra rijdt. Reizigers kunnen daardoor profiteren van een vaste dienstregeling en hoeven dus ook de toeslag van € 2,– per reis niet te betalen. De reizigers dienen zich aan te melden door middel van een druk op de knop bij de speciale ‘groene zuil’ die Connexxion gaat plaatsen in de dorpskernen.
  • Een groot deel van het wagenpark (109 van de in totaal 141 bussen) dat Connexxion in Noord en Zuidwest Fryslân gaat inzetten bestaat uit nieuwe, comfortabele, zeer milieuvriendelijke en goed toegankelijke bussen.
  • Connexxion gaat uitgebreide marketingcampagnes uitvoeren en verwacht daarmee een reizigersgroei van 40% te kunnen realiseren.
  • Connexxion heeft een aantrekkelijke aanbieding gedaan voor het laten rijden van alle bussen op biodiesel. Daarover worden in een later stadium afspraken gemaakt.

Zoals blijkt heeft Connexxion wat betreft de omvang èn de kwaliteit van het aanbod een zeer goede aanbieding gedaan. Uit de vergelijking van de aanbiedingen blijkt dat zij ook als beste uit de bus komt. Daarom heeft het college besloten om de concessie voor het verrichten van het openbaar vervoer in Noord en Zuidwest Fryslân voor de komende zes jaar voorwaardelijk te gunnen aan Connexxion.

Vertraging in besluitvorming over gunning concessie

De besluitvorming over de gunning is vertraagd om juridisch advies in te kunnen winnen over een onzorgvuldigheid van het externe bureau dat de aanbesteding heeft begeleid. Dat bureau heeft – in de eindfase van de procedure – de afzonderlijke gespreksverslagen met de vervoerders per abuis verzonden aan alle inschrijvers. In deze verslagen zijn de gesprekken weergegeven die de provincie en het begeleidende bureau met de inschrijvers voerde. Voor het college was dat aanleiding om met behulp van extern juridisch advies na te gaan of deze fout gevolgen zou moeten krijgen voor het verdere verloop van de aanbestedingsprocedure.

Dit extern juridisch advies geeft aan dat de niet correcte verzending geen aanleiding kan zijn om de lopende aanbestedingsprocedure te stoppen. De belangrijkste afweging daarin is dat deze verzending niet van invloed is geweest op de ingediende offertes. De offertes zijn al op 17 maart 2006 ingediend, de daaropvolgende gesprekken werden op 30 maart gevoerd, de laatste bijeenkomst van de beoordelingscommissie was op 3 april en de niet correcte verzending vond pas plaats op 4 april. Dat de inschrijvers achteraf inzage kregen in de gesprekgegevens heeft daarmee op geen enkele manier invloed gehad op de ingediende offertes. Er is daarmee dan ook geen grondslag om met een beroep op (Europese) aanbestedingsregels de in gang gezette aanbestedingsprocedure te staken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Friesland (Fryslân)