Nominaties ROVER-Reizigersprijs

Amersfoort – Zaterdag 13 mei wordt bekendgemaakt wie in 2006 de winnaar van de ROVER-Reizigersprijs is. Van alle inzendingen nu alvast de shortlist van de vier kansrijkste genomineerden.

 • Syntus / Regionaal Vervoers Centrum – Syntus Plus
  Als het gaat om “het stimuleren van openbaar vervoer in de Regio” valt de naam van Syntus haast per definitie. Eigenlijk is het voor een OV bedrijf vanzelfsprekend dat het belang van de reiziger centraal staat. Voor de reiziger in de Regio is aansluiting super belangrijk. Betrouwbaarheid en zorg van de kant van het OV bedrijf voor aansluitingen, zowel op de heen reis als op de terugreis is voor de reiziger een noodzakelijke voorwaarde om het openbaar vervoer te nemen. Syntus begrijpt dat en zoekt naar nieuwe mogelijkheden. Dit jaar blijkt Syntus ook weer met het project Syntus Plus actief, creatief en innovatief op zoek te zijn naar mogelijkheden om de integrale ketenaansluiting voor het openbaar vervoer in de Achterhoek te realiseren. Naast allerlei technische en economische maatregelen krijgen in dit project zowel de training van het personeel als de actieve rol van de vertegenwoordiging van de reizigers veel aandacht. De aanpak, de introductie en de monitoring van dit pro! ject vragen om navolging. Zodoende kan de reiziger in de Achterhoek rekenen op het openbaar vervoer.
 • Arriva / Personenvervoer Vijfstromenland – BUXI
  Ook Arriva bekommert zich om de reiziger in de regio die de aansluiting nodig heeft. In Rivierenland is een project gestart waarbij met behulp van dynamische reisinformatie een naadloze aansluiting van de Regiotaxi op de bus (of andersom) gerealiseerd wordt. Dat het belang van de reiziger centraal staat blijkt uit de opzet dat de “extra service” ondersteund wordt door de mogelijkheid om een combikaartje te nemen. Voor € 5 worden reizigers naar iedere bestemming in het gehele gebied gebracht. In iedere rit is rekening gehouden met één taxirit en onbeperkt busvervoer binnen de regio Rivierenlanden. Het systeem werkt met GPS, voor de exacte bepaling van vertrek- en aankomstplaats en met een geavanceerd computersysteem om de snelste route te berekenen. Door BUXI worden beschikbare vervoermiddelen beter benut en wordt het voor de reiziger heel eenvoudig gemaakt om zijn of haar bestemming te bereiken. Ook als die bestemming bijzonder afgelegen ligt. De borging van de bereikbaarheid van het openbaar vervoer in Rivierenland is voor Arriva zo belangrijk dat zij werk maakt van de ‘ketenmobiliteit’. De manier waarop Arriva dat doet, spreekt de jury aan.
 • Flevoland – Regiotaxi tegen strippenkaarttarief
  De steden in de polders, of liever gezegd de vervoerbedrijven die hun stadsdiensten verzorgen, maken werk van het openbaar vervoer in de regio. Zij beseffen dat juist in de regio, waar het gaat om die ene reiziger die de laatste aansluiting niet wil missen of liever gezegd de garantie nodig heeft dat hij nog thuis kan komen, telt het dat het OV-bedrijf voor haar reiziger garant kan staan. Daar speelt de vervoersautoriteit, de provincie, een centrale rol in. Dit geldt ook voor onze polders. Om de bezuinigingen te compenseren en te zorgen dat ook in de kleine kernen het openbaar vervoer bereikbaar blijft, heeft de provincie Flevoland een proef opgezet met maatwerk in de Noordoostpolder. Gedurende zes maanden kunnen reizigers op een fors aantal trajecten naar en van de kleine kernen tegen strippenkaarttarief gebruik maken van de Regiotaxi, tenminste op een aantal geslecteerde trajecten waar de bus op bepaalde tijden is komen te vervallen. Daarmee wordt de reiziger thuis opgeha! ald en van of naar zijn reisdoel gebracht. Hiermee wil de provincie de mogelijkheden van tariefverlaging van de Regiotaxi onderzoeken. Regiotaxi tegen strippenkaartarief blijkt te voorzien in een behoefte van de reiziger én het blijkt financieel haalbaar te zijn. ROVER wil met deze nominatie van Flevoland, Gedeputeerde Staten een steun in de rug geven bij haar besluit om de proef om te zetten in een definitief besluit en uitbreiding van het gebied waar de Regiotaxi tegen strippenkaarttarief gaat rijden.
 • Buurtbusvereniging Zijpe-Harenkarspel
  De bezuinigingen voor het openbaar vervoer zijn ook niet voorbij gegaan aan de busverbindingen in de regio Noord Holland Noord. Avant la lettre hebben de bewoners van deze regio zich onafhankelijk weten te maken van het beleid wat er gevoerd wordt en hebben zelf de buurtbusvereniging Zijpe-Harenkarspel opgezet. Al vijf jaar drijft deze vereniging op zeer enthousiaste vrijwillige chauffeurs. Het bestuur van de vereniging maakt zich sterk voor die voorzieningen die het openbaar vervoer toegankelijk maken voor de bewoners van deze Regio en dragen zorgen voor volwaardige verbindingen. De buurtbusvereniging zorgt ook dat ze kan blijven rekenen op de steun en faciliteiten van Connexxion en de provincie Noord-Holland. De uitstraling van en door de bewoners van de regio Noord Holland Noord maakt dit project voor de jury van de reizigersprijs zo aantrekkelijk voor nominatie.

De jury bestaat dit jaar uit Jan Mastwijk (kamerlid CDA), Liesbeth Alferink (bestuurslid ROVER) en Wilko Mol (senior adviseur Transtec).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ROVER