Bijeenkomst Visie Openbaar Vervoer in Noord-Brabant

’s-Hertogenbosch – De Commissie Economie, Mobiliteit en Grotestedenbeleid raadpleegt op dinsdag 9 mei 2006 geïnteresseerden die hun reactie willen geven op de nieuwe Visie op het Openbaar Vervoer in Noord-Brabant. Deze bijeenkomst vindt plaats in de statenzaal van het provinciehuis te vanaf 19.00 uur, en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Deze ‘raadpleging’ is bedoeld om vanuit verschillende invalshoeken de mening te peilen over het ontwerp van de nieuwe OV-visie. Uitgenodigd zijn verschillende partijen ‘in het veld’ zoals GGA-regio’s, CVV-regio’s, het ReizigersOverleg Brabant en vervoerders, de bestuurlijke partners B5, Brabantse raadsleden en Rijkswaterstaat, en geïnteresseerde burgers die gebruik maken van het Openbaar vervoer.

Het raadplegen zal plaatsvinden aan de hand van zes ambities zoals die zijn opgenomen in het concept van de OV-visie. Onderwerpen daarin zijn onder meer het verbeteren van de bereikbaarheid van het openbaar vervoer, vergroten van de tevredenheid van de gebruikers, en het toepassen van de strengste normen op gebied van uitlaatgassen in de steden Breda, Den Bosch en Tilburg.

Het statenvoorstel over het ontwerp van deze nieuwe OV-visie staat op de agenda van de Commissie EMG van vrijdag 12 mei 2006, waarna Provinciale Staten op 2 juni 2006 hierover een definitief besluit nemen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant