Aanvullend onderzoek OV door Nota Vitaal Platteland

Den Haag – De Tweede Kamer heeft in het voortgezet Algemeen Overleg bij de evaluatie van de Wet Personenvervoer 2000 alleen de motie-Van der Ham aangenomen. De motie regelt een aanvullend onderzoek naar de ontwikkeling van het openbaar vervoer in plattelandsgemeenten. Van der Ham verwijst naar de Nota Vitaal Platteland waarin ontsluiting van het platteland een uitgangspunten is. Verder worden de financiële en beleidsmatige hindernissen in kaart gebracht met het oog op de komende discussie over de hoogte van de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer en de begroting 2007.
De motie-Mastwijk werd ingetrokken en de motie-Gerkens werd verworpen. Mastwijk wilde bescherming voor het personeel dat door concessiewisseling naar een marktpartij overgaat.
De motie van SP-kamerlid Gerkens was gericht op het uitstellen van de afronding van de evaluatie. Zij vond de evaluatie cijfermatig onvoldoende onderbouwd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)