Schone toegankelijke bussen Brabant vanaf eind 2007

‘s-Hertogenbosch – Als het gaat om openbaar vervoer, stelt de Provincie de reiziger centraal. De Provincie staat daarom voor kwalitatief goede en toegankelijke bussen, goede overstapmogelijkheden en actuele informatievoorzieningen. In het programma van eisen voor de nieuwe aanbesteding van het OV staat dat vanaf eind december 2007 in heel Brabant nieuwe bussen moeten gaan rijden, die voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen op het gebied van milieu, toegankelijkheid en reizigersinformatie.

De Provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor het stads- en streekvervoer in Brabant, met uitzondering van de stadsregio Eindhoven. Vanaf dinsdag 25 april 2006 kunnen vervoerders in Europa offerte uitbrengen om voor acht jaar het openbaar vervoer in Brabant te gaan verzorgen. Deze periode gaat in op 10 december 2006.

Nadat de procedure voor de nieuwe aanbestedingen in december 2005 is stopgezet, hebben GS deze maand de procedure opnieuw in werking gezet. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige procedure zijn:

  • 1. Er zijn nu twee in plaats van vijf concessiegebieden waarop ingeschreven kan worden. Dit betekent dus maximaal twee verschillende vervoerders in Brabant;
  • 2. De concessieperiode loopt voor acht jaar in plaats van voor vijf of zes jaar;
  • 3. Vanaf 1 maart 2007 moet de vervoerder (met uitzondering van de voormalige stadsdiensten in Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch: vanaf eind 2007) rijden met nieuw materiaal dat volledig toegankelijk is. Ook moet het uiterlijk van de nieuwe bussen in de nieuwe huisstijl zijn;
  • 4. De bussen moeten vanaf uiterlijk 1 maart 2007 voldoen aan de meest strenge milieunormen (met uitzondering van de voormalige stadsdiensten in Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch: vanaf eind 2007);
  • 5. Ook in de bussen moet de vervoerder de reiziger optimaal informeren, bijvoorbeeld met een lichtkrant in de bus;
  • 6. De bussen moeten uiterlijk vanaf eind december 2007 geschikt zijn voor de invoering van de chipkaart op 1 januari 2008.

Gedeputeerde Staten besluiten op 27 juni 2006 welke vervoerder het OV in Brabant gaat verzorgen. De beoordeling van de inschrijvingen vindt plaats op basis van de laagste prijs, waarbij de vervoerders allemaal standaard moeten voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant