Drie inschrijvers Openbaar Vervoer in Limburg

Maastricht – Drie bedrijven hebben een offerte ingediend voor het verzorgen van het openbaar vervoer in Limburg gedurende de komende tien jaar (vanaf december). Op 13 april om 12.00 uur, sloot de termijn voor het indienen van offertes. De drie bedrijven die een offerte hebben ingediend, zijn:

  • Limlink b.v. i.o. te Maastricht;
  • Veolia Transport Limburg Stadsbus Maastricht b.v. te Maastricht;
  • Arriva Openbaar Vervoer n.v. te Heerenveen.

Deze aanbesteding omvat zowel openbaar vervoer per trein (buiten het hoofdrailnet) en per bus als per regiotaxi. Deze aanbesteding maakt deel uit van de herinrichting van het openbaar vervoer, vastgelegd in de OV-visie ‘Van drie naar één’. De titel refereert aan de nieuwe inrichting van het openbaar vervoer: de verschillende vervoersvormen (‘modaliteiten’) trein, bus, en regiotaxi gaan in Limburg vóór het eind van dit jaar over naar één vervoerder. Doel daarvan is het realiseren van een aanzienlijke kwaliteitsverbetering in het OV.

De aanbesteding draait vooral om de vraag, welke vervoerder in staat is om kwalitatief het beste aanbod te doen aan de Provincie. De prijs vormt daarin slechts een deelaspect. De Provincie heeft al bij de start van de aanbesteding een groot aantal kwaliteitscriteria aangegeven, waaraan de aanbiedingen zullen worden getoetst. De Provincie Limburg is direct gestart met het vergelijken van de offertes. Volgens planning zullen Gedeputeerde Staten op 16 mei 2006 een besluit nemen over de gunning.

Tot die datum doet de Provincie Limburg geen mededelingen over de beoordeling.

Alle procedurele informatie over de aanbesteding tot dit moment is terug te vinden op de website over het openbaar vervoer in Limburg: www.lijn7.info

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg