Dienstregeling 2007: groei personenvervoer Brabant

‘s-Hertogenbosch – Uit de nieuwe dienstregeling blijkt dat de spoorsector groei ziet in het personenvervoer per spoor in Brabant. Dit sluit aan bij de ambities van OV-netwerk BrabantStad. BrabantStad heeft de dienstregeling als overwegend positief ontvangen. De bediening van stoptreinstations en de groei van het goederenvervoer, waaronder het vervoer van gevaarlijke stoffen, blijven echter zorgpunten.

Op belangrijke corridors gaat de frequentie van de personentreinen omhoog. Zo gaat er, naast de bestaande intercity naar Amsterdam, ook twee keer per uur een directe intercity van Brabant naar Schiphol. Naar Rotterdam en Den Haag blijft twee keer per uur een intercity rijden, maar daarnaast wordt Brabant via Breda aangesloten op het HSL-netwerk, waardoor een extra snelle verbinding met de Randstad en Antwerpen/Brussel wordt gegarandeerd. Tussen Breda en Tilburg en tussen Tilburg en ‘s-Hertogenbosch gaan vier keer per uur snelle treinen rijden.

De groeiambities van de spoorsector sluiten aan bij OV-netwerk BrabantStad. De ambitie is om op termijn te komen tot vier intercity’s en vier sprinters per uur tussen de Brabantse steden. Graag werkt BrabantStad samen met de spoorsector verder om in de toekomst deze frequenties te realiseren.

Nog niet alles op orde
De bediening van de stoptreinstations in Helmond, Tilburg en Breda blijft op dit moment achter bij de BrabantStad-ambitie. Stoptreinstations zijn voor goede woon-werkverbindingen binnen BrabantStad en met de Randstad van groot belang. Het vervallen van de Beneluxtrein, als Breda wordt aangesloten op het HSL-netwerk, blijft voor BrabantStad een aandachtspunt.

Verder wil BrabantStad samen met de spoorsector capaciteitsproblemen voor het personenvervoer oplossen. Net als NS ziet BrabantStad dat verdere groei van het personenvervoer per spoor belemmerd wordt door het goederenvervoer. BrabantStad wil dat het gebruik van de Betuweroute zo spoedig mogelijk gaat leiden tot het ontlasten van de Brabantroute. Met name via beprijzing kan de goederensector hierin gestimuleerd worden.

De spoorsector heeft aangegeven dat verdere groei van het personenvervoer alleen mogelijk is als voor 2012 het Herstelplan Spoor wordt uitgevoerd. BrabantStad wil de drie prioritaire knelpunten uit dit plan (Tilburg-Oost, ‘s-Hertogenbosch-Noord en Vught-Zuid) aanpakken. Hiervoor is door minister Peijs onlangs 105 miljoen euro gereserveerd voor BrabantStad en de Randstad n.a.v. een motie van de Tweede-Kamerleden Eddy van Hijum en Boris van der Ham.

BrabantStad ervaart de samenwerking met de spoorsector als bijzonder constructief en wil deze graag voortzetten om in de toekomst de ambities nog verder te realiseren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant