KAN verzet zich tegen nieuwe dienstregeling NS

Nijmegen – 18 januari 2006 kwam de NS met een definitief voorstel voor een nieuwe landelijke dienstregeling 2007. Deze nieuwe dienstregeling is slecht nieuws voor treinreizigers uit de regio Arnhem Nijmegen. Doordat doorgaande stoptreinen uit de dienstregeling verdwijnen, zullen reizigers uit de regio volgend jaar veel vaker moeten overstappen. De Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) verzet zich heftig tegen de plannen van de NS. “Er moeten juist méér regionale treinen komen die ook de beide steden aandoen. Alleen zo kunnen we de regio bereikbaar houden,” vindt het bestuur van de Stadsregio.

Als de plannen van de NS doorgaan rijdt er in 2007 geen enkele doorgaande stoptrein meer die zowel Arnhem en Nijmegen aandoet als de regio. Dat betekent dat de stoptrein Zutphen – Arnhem – Nijmegen verdwijnt. In plaats daarvan kiest NS voor een stoptrein op het traject Zutphen – Arnhem – Ede. Ook de intercity Zwolle-Roosendaal wordt ‘in tweeën geknipt’. Als het aan de NS ligt komt er in plaats daarvan een treindienst Zwolle – Nijmegen en Arnhem – Roosendaal. Reizigers zullen dus veel vaker moeten overstappen. Ten slotte wil de NS volgend jaar nog maar twee keer per uur in Elst stoppen, in plaats van 4 keer nu.

Onacceptabel
Eind vorig jaar stuurde het bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) al een protestbrief aan de NS. Daarin verduidelijkte de stadsregio de bezwaren tegen het voorlopige voorstel voor een nieuwe dienstregeling 2007. Het bestuur van de Stadsregio kwam in die brief ook met een alternatief met meer doorgaande stoptreinen. “Onbegrijpelijk dat wij daarvan niets terug zien in het definitieve voorstel van 18 januari 2006. Dit is voor ons onacceptabel”, aldus Jan Walraven, regiobestuurder Verkeer en Vervoer van de Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN). De Dienstregeling 2007 staat haaks op het openbaar vervoerbeleid van de Stadsregio. Dat beleid is juist gericht op de ontwikkeling van een regionaal netwerk dat zoveel mogelijk bestemmingen in de regio bereikt en verbindt.

Tot de orde roepen
Formeel ligt het voorstel van de NS nu bij het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (LOCOV). Het LOCOV heeft tot eind februari 2006 de tijd om een advies te geven. Het bestuur van de Stadsregio zal het LOCOV informeren over de nadelige gevolgen voor de reiziger in de regio. Ook zal het de Tweede Kamer benaderen. Die gaat zich immer ook over de Dienstregeling 2007 buigen. De Tweede Kamer heeft zich in het verleden sterk gemaakt voor de ontwikkeling van een regionaal netwerk via het spoor. Recent klonken uit de hoek van de Kamer ontevreden geluiden over de punctualiteit en de capaciteitsbenutting van het spoor. Uiteindelijk is alleen Staatssecretaris Schultz bevoegd het verzelfstandigde spoorbedrijf tot de orde te roepen. Niets staat de Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) echter in de weg het oordeel over de nieuwe dienstregeling te beïnvloeden. “Wij verwachten dat Den Haag ons oordeel over dit slechte plan van de NS steunt”, aldus portefeuillehouder Walraven. “Het Rijk heeft de afgelopen jaren 45 miljoen euro in ons openbaar vervoer beleid geïnvesteerd; het voorstel van de NS doet daar juist afbreuk aan.”