Eerste proefreis met OV-chipkaart in Amsterdam

Amsterdam – De wethouder Verkeer en Vervoer Mark van der Horst en algemeen directeur GVB Gertjan Kroon maakten op donderdag 19 januari 2006 samen de eerste proefreis met de OV-chipkaart in de metro. Daarmee gaven zij het startschot voor de invoering van de OV-chipkaart in Amsterdam.

Het is een langgekoesterde wens van de gemeente Amsterdam en een belangrijk punt uit het programakkoord van het college van B&W: het afsluiten van de metro met poortjes. Die poortjes staan inmiddels in vrijwel alle metrostations. Het GVB kan nu beginnen met de invoering van de OV-chipkaart in de metro. Dat gebeurt op een gecontroleerde en zorgvuldige manier: stap voor stap. Voor de eerste stap – een uitgebreide proeffase – gaven Van der Horst en Kroon vanmiddag het startschot door het maken van de eerste proefreis. De reis ging van station Waterlooplein waar Van der Horst en Kroon een jaar geleden het eerste poortje plaatsten, naar station Nieuwmarkt en terug. Tijdens deze reis controleerden de heren de werking van de poortjes en de transacties met de kaart.

Wethouder Mark van der Horst: �Er is het afgelopen jaar een enorme stap gezet om de veiligheid in de Amsterdamse metro te vergroten. De metrostations zijn conform planning voorzien van poortjes. En daar ben ik trots op. Het aantal zwartrijders in de metro zal door de poortjes afnemen. Hierdoor zal de veiligheid toenemen; ongeveer 60 procent van de incidenten komt immers voort uit zwartrijden.�

Poortjes én OV-chipkaart
Twee jaar geleden nam de gemeenteraad het besluit om de metrostations af te sluiten met poortjes. Hieraan verbonden zij de voorwaarde dat het GVB de OV-chipkaart zou invoeren. Door de intelligente chiptechnologie is de OV-chipkaart tegelijkertijd betaalmiddel �n sleutel voor de poortjes. De poortjes gaan alleen open als er voldoende saldo (een bedrag in euro�s) of een geldig reisproduct (bijvoorbeeld een abonnement) op de kaart staat. Zo betaalt de klant altijd aan de voordeur. Eind 2004 nam de gemeenteraad het besluit om de OV-chipkaart in 2007 ook in bus en tram in te voeren.

Stap voor stap
De OV-chipkaart wordt het nieuwe elektronische betaalmiddel voor al het openbaar vervoer in heel Nederland. De verwachting is dat de kaart vanaf 2007 alle huidige vervoerbewijzen gaat vervangen. Naar verwachting houdt Vanaf 2008 de strippenkaart op te bestaan. Tot die tijd wordt de kaart stap voor stap ingevoerd. De OV-bedrijven RET en Connexxion startten vorig jaar in Rotterdam. Het GVB start met een uitgebreide proeffase. De eerste groep reizigers die daarna met de OV-chipkaart in de metro kan reizen, bestaat uit de GVB-jaarabonnementhouders en GVB�ers. Daarn� komt de persoonlijke OV-chipkaart in de losse verkoop. Als laatste start de verkoop van de anonieme OV-chipkaart en de wegwerpkaart. Het wachten is dan op het besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat om van de OV-chipkaart het enige geldige vervoerbewijs voor de metro te maken.

Financiën
De poortjes en de invoering van de OV-chipkaart in de Amsterdamse metro kost in totaal 51,3 miljoen euro. Het Rijk neemt daarvan 31,6 miljoen voor zijn rekening en de gemeente Amsterdam 3 miljoen. Het GVB draagt zelf 16,7 miljoen voor de invoering van de OV-chipkaart bij. Voor de invoering van de kaart in bus en tram wordt bijna 19 miljoen euro uitgetrokken. Hiervan betaalt het ROA 1 miljoen, de gemeente Amsterdam 2,5 miljoen en het GVB 15,5 miljoen.

Het Rijk heeft voor het ROA-gebied 18 miljoen euro uitgetrokken als bijdrage in de migratiekosten. Het GVB is nog in onderhandeling met het ROA over het bedrag dat het GVB vanuit die 18 miljoen krijgt voor de invoering van de OV-chipkaart.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam