ROA verleent OVconcessie Amsterdam aan GVB

Amsterdam – Het Dagelijks Bestuur van het ROA (Regionaal Orgaan Amsterdam) maakt bekend dat op 23 december 2005 een concessie is verleend aan het GVB te Amsterdam onder de voorwaarden zoals vermeld in het concessiebesluit. De concessie heeft een looptijd van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2008. Na afloop van deze termijn wordt de concessie verlengd tot 31 december 2011, tenzij het GVB niet
heeft voldaan aan de in dit besluit of bijbehorende uitvoeringsovereenkomst opgenomen voorwaarden.

Inzien van stukken
Het besluit ligt na de dag van bekendmaking gedurende zes weken op werkdagen tijdens
kantooruren (09.00-17.00 uur) ter inzage bij het ROA, bezoekadres Weesperstraat 111,
1018 VN Amsterdam, telefoon 020-527 37 00.

Indienen bezwaren
Gedurende zes weken na bekendmaking, kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur van het ROA, Postbus 626, 1000 AP Amsterdam.
Voor gemeenten binnen het ROA-gebied geldt dat zij binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit is bekendgemaakt op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Wet Personenvervoer beroep kunnen aantekenen bij de voorzitter van het College van beroep voor het Bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA Den Haag.
Verdere informatie over het indienen van bezwaren is op te vragen bij het ROA of in te zien op de website van het ROA
www.roa.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA)