Nieuw record voor De Lijn: 449 mln reizigers in 2005

Brussel, België – De Lijn heeft in 2005 bijna 450 miljoen reizigers vervoerd. Dat is het beste resultaat ooit. Sinds 1999 is het aantal reizigers verdubbeld. De stijging is te danken aan de verdrievoudiging van het aantal abonnees sinds 2000 en de intensieve uitbreiding van het aanbod.

Kathleen Van Brempt: “500 miljoen reizigers is de ambitie”
“Het feit dat we in 2005 bijna 450 miljoen reizigers verwelkomden, bewijst dat het openbaar vervoer meer dan ooit een volwaardig vervoermiddel is. We moeten er dan ook alles aan doen om deze curve door te trekken. De ambitie blijft om op korte termijn 500 miljoen reizigers te vervoeren.” “Want,” zegt de minister: “we moeten verderbouwen op het succes van De Lijn. Wij willen dat De Lijn steeds meer reizigers gaat vervoeren. Omdat wij een bereikbaar, mobiel en leefbaar Vlaanderen willen. Een succesvol en efficiënt openbaar vervoer is daarom meer dan ooit onze prioriteit.”

Om meer reizigers op bus en tram te krijgen zal minister Van Brempt in 2006 maatregelen nemen die de doorstroming bevorderen en een pendelplan uitwerken. Dat pendelplan wil tegen 2010 het aantal autoverplaatsingen in woon-werkverkeer met 10% doen dalen. Vandaag nemen nog 70% van de mensen de auto om naar het werk te rijden. De ambitie is om dat tot 60% terug te brengen en het aandeel van het openbaar vervoer en de fiets te doen stijgen.

Sterke groei in alle provincies
Voor 2005 raamt De Lijn het aantal reizigers op 449 miljoen. Met dat cijfer verbetert De Lijn haar vorig record uit 2004 met 36 miljoen (+ 8,7 %). In alle provincies groeit het aantal reizigers. De grootste groei noteert De Lijn in de provincies Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Limburg.

Enkele succesverhalen
Ten eerste viel in 2005 het succes van de tramlijnen op.
– Tramlijn 3 in Antwerpen (Merksem – Linkeroever) blijft de populairste tramlijn met 23.706.886 reizigers in 2005 (een stijging van 17% t.o.v. 2004).
– Daarna volgt Tramlijn 1 in Gent die 17.150.543 reizigers vervoerde in 2005.
– De kusttram vervoerde 11.949.870 reizigers in 2005 (10.6% meer dan in 2004).
– Een spectaculaire stijging zagen we in Lier. De twee Lierse stadslijnen vervoerden 836.339 reizigers in 2005, een stijging van maar liefst 405% t.o.v. 2004. Dit door de invoering van de basismobiliteit en een derdebetalerssysteem in de stad Lier.

Aantal reizigers verdubbeld sinds 1999
Op zes jaar tijd is het aantal reizigers meer dan verdubbeld: in 1999 namen 223 miljoen mensen De Lijn, tegenover 449 miljoen in 2005.

De sterke stijging is vooral te danken aan de voordelige netabonnementen en de gevoelige uitbreiding van het aanbod. Abonnees nemen bijna driekwart van de ritten (74,2 %) voor hun rekening. Op 30 oktober 2005 waren er 361 212 abonnementen in omloop. Dat zijn er 11 410 (8,6 %) meer dan een jaar eerder, en 2,8 keer meer dan in 2000 (127 425 abonnementen).

De geciteerde cijfers zijn gebaseerd op de definitieve cijfers tot en met november 2005 en een extrapolatie van de reizigersaantallen van december 2005.