Aanbesteding openbaar vervoer in Brabant opnieuw

‘s-Hertogenbosch – De aanbesteding van het openbaar vervoer in Noord-Brabant wordt over gedaan. Gedeputeerde Staten zullen de uitspraken van de rechter verwerken om deze grote aanbesteding succesvol in de markt zetten. Dit betekent dat er rond de zomer van 2006 een keuze voor (nieuwe) vervoerder(s) gemaakt wordt, zodat de continuïteit voor de reizigers blijft gewaarborgd. BBA en AREA zijn verzocht het openbaar vervoer in 2006 te blijven verzorgen.

Continuïteit in het Openbaar Vervoer staat centraal. Het gaat immers om het openbaar vervoer in het landelijke en stedelijk gebied gedurende vele jaren. Er is een aantal maatregelen genomen naar aanleiding van de rechterlijke procedures van dit najaar. Een en ander zal begin 2006 leiden tot een -op onderdelen- nieuw Programma van Eisen. Na bespreking in de statencommissie voor Economie en Grotestedenbeleid, wordt het Brabants openbaar vervoer in de markt gezet. De provincie rekent wederom op interessante offertes van vervoerders.

De keuze om de Brabantse aanbesteding in zijn geheel over te doen schept duidelijkheid voor alle partijen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant