Groei regiotaxi overtreft daling ov-aanbod

Den Haag – Het openbaar vervoergebruik in de periode 2000-2004 in heel Nederland is gemiddeld 0,8 % gedaald: in de provincies is het met 1,5% gestegen; in de kaderwetgebieden (WGR-plus) met 2,4% gedaald. Dit blijkt uit een brief van het ministerie aan de Tweede Kamer over de ontwikkeling van het aanbod en het gebruik van stads- en streekvervoer in de periode 2000-2004. Uit de brief blijkt ook dat het beeld dat het openbaar vervoergebruik in de afgelopen jaren in met name het platteland sterk zou zijn gedaald, niet klopt. De gemiddelde daling buiten de grote steden wordt namelijk gecompenseerd door een grotere stijging in het aanbod en het gebruik van de regiotaxi.
Het aanbod van bus, tram en metro – gemeten in ritkilometers – is in de periode 2000-2004 gedaald. De dalingen in vaste ritten wordt gecompenseerd door een sterke toename van het gebruik van de regiotaxi en van de OV-studentenkaart. De provincies komen inclusief regiotaxi en OV-studentenkaart uit op een stijging van 1,5%.

In de drie grote steden is het aanbod in ritkilometers met 3,5% gestegen. Daarnaast blijkt dat in recent aanbestede gebieden het aanbod in ritkilometers aanmerkelijk gestegen is: circa 14% tussen 2003 en 2004. Het rapport laat zien dat de veronderstelde sterke teruggang van het openbaar vervoer niet door de feiten wordt onderbouwd. Decentrale overheden en vervoerders hebben het aanbod zo danig vormgegeven dat de reiziger een goed alternatief heeft. Voornamelijk zwakke lijnen en ritten en parallelverbindingen worden geschrapt, en in de meeste gevallen wordt de regiotaxi als vervangend vervoer aangeboden.

Op de website van het ministerie van Verkeer en Waterstaat vindt u een overzicht van de ontwikkeling van het aanbod van Openbaar-vervoerdiensten vanaf 2000 tot 2004.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat