Programma van eisen Openbaar Vervoer Visie Limburg

Maastricht – Op 8 april 2005 heeft Provinciale Staten van Limburg zich positief uitgesproken over de OV-visie Limburg. Het College van Gedeputeerde Staten heeft de opdracht gekregen binnen de vastgestelde beleidskaders uitvoering te geven aan een traject dat leidt tot het starten van een nieuw OV-concept per 10 december 2006.

Dit wil zeggen dat er binnen een tijdsbestek van ruim een jaar een heel traject doorlopen moet zijn dat uiteindelijk leidt tot een concessieverlening, gunning en opdrachtverlening aan een of meerdere vervoersbedrijven.

Fase 1, het consulteren van de marktpartijen, is reeds afgerond. Op dit moment is er een eerste concept van het Programma van Eisen beschikbaar. Dit concept kunt u inzien via de website www.lijn7.info button AANBESTEDING.

Op de website Lijn 7 (van de Provincie Limburg) vindt u alle informatie over de toekomst van het openbaar vervoer in de provincie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Limburg