Concessie Waterland voor Arriva

Amsterdam – De concessie Waterland omvat het gebied van de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zeevang. Het openbaar vervoer wordt momenteel uitgevoerd door Connexxion. Eind 2005 zal de huidige concessie Waterland aflopen. Het ROA heeft na de succesvolle aanbesteding van de concessie Zaanstreek ook deze concessie aanbesteed. Resultaat is dat vervoerder Arriva deze concessie tegen het einde van het jaar zal overnemen van de huidige vervoerder.

Het aanbod van openbaar vervoer zal onder Arriva met maar liefst 50% worden uitgebreid. Dit leidt tot hogere frequenties, zowel op de lijnen naar Amsterdam als op de ontsluitende lijnen in Purmerend. Daarnaast zal er met volledig nieuwe bussen gereden worden, voorzien van reizigersinformatie.

De Visie Openbaar Vervoer vormt de basis voor de aanbestedingen van het ROA, en was dat ook voor deze. Verder is het Aanbestedingsreglement van toepassing. Op basis van de Visie Openbaar Vervoer is een Programma van Eisen (PvE) geschreven. De ontwerpversie is ter advisering voorgelegd aan met name de Reizigersadviesraad en de Adviescommissie Waterland, waarin de wethouders van de betrokken gemeenten zitten. Het definitieve PvE is eind 2004 door het Dagelijks Bestuur van het ROA vastgesteld en was de basis voor de biedingen van geïnteresseerde vervoerders.

Vanaf 11 december 2005 zal het openbaar vervoer in Waterland volgens de nieuwe afspraken worden uitgevoerd door Arriva.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA)