Reizigers geven busvervoer Noord-Holland dikke zeven

Haarlem – Over de hele linie is de kwaliteit van het openbaar vervoer in de Noord-Holland Noord, Gooi en Vechtstreek en Haarlem/IJmond toegenomen. Reizigers geven het streekvervoer in deze regio’s in 2004 een dikke zeven. Dit blijkt uit de jaarverslagen van de provincie Noord-Holland over het openbaar vervoer in 2004. Opvallend, naast de positieve reizigerswaardering, is de stijging van de aantallen reizigers in Gooi en Vechtstreek en de forse daling van de reizigersaantallen in Noord-Holland Noord.

De verschillen per concessiegebied zijn groot. Zo wordt er in Noord-Holland Noord – en dit komt overeen met de landelijke trend – steeds minder gebruik gemaakt van de bus (-7%). In Haarlem/IJmond is deze afname veel minder (-1,6%) terwijl in Gooi en Vechtstreek juist meer reizigers van de bus gebruik zijn gaan maken (+ 1,2%). Ook bij de steden is een opmerkelijk verschil. In Alkmaar is een daling te zien van 4%, in Hilversum is het busgebruik gelijkgebleven, en in Haarlem en omstreken is sprake van een afname van 5,6%. Wordt het gebruik van de Zuidtangent meegenomen, dan is sprake van een stijging met 3,9%.

De andere vormen van openbaar vervoer geven ook regionale verschillen te zien. Het gebruik van de Fast Flying Ferries en de Treintaxi* is fors afgenomen in Haarlem/IJmond. Ook in Gooi en Vechtstreek is het gebruik van de Treintaxi afgenomen. In Noord-Holland Noord daarentegen is een forse toename (23%) te zien van het gebruik van de OV-taxi, maar is het gebruik van de Treintaxi afgenomen.

Ook in de uitvoeringskwaliteit zijn er grote verschillen tussen de drie concessiegebieden. Zo is de stiptheid in Gooi en Vechtstreek en Noord-Holland Noord beter geworden, terwijl deze in Haarlem/IJmond is afgenomen. Het aantal klachten is toegenomen in Gooi en Vechtstreek en Noord-Holland Noord, maar afgenomen in Haarlem/IJmond. Top drie van de klachten betreft de stiptheid (ca. 45%), de dienstverlening door het personeel (ca. 25%) en de dienstregeling (10-25%, afhankelijk van de regio). De sociale veiligheid is gelijkgebleven (Haarlem/IJmond) of verbeterd (Gooi en Vechtstreek en Noord-Holland Noord). Opmerkelijk is dat, ondanks de problemen met de stiptheid en de toename van het aantal klachten, de reizigers meer tevreden zijn dan in 2003: zij geven de bus een dikke zeven, hoger dan het landelijke cijfer.

In vergelijking met 2003 is het lijnennet van het streekvervoer in alle drie concessiegebieden nagenoeg gelijkgebleven. Alleen in Haarlem en omstreken is het aantal dienstregelingsuren fors verminderd. In Noord-Holland Noord zijn de experimenten met de Citybus Hoorn en de nachtbus Alkmaar-Bergen wegens gebrek aan reizigers beëindigd. Het experiment met Vraaggestuurd Vervoer West-Friesland (Ho&Go) is wel in 2004 gecontinueerd, maar inmiddels ook beëindigd.

De reizigersopbrengsten variëren per concessiegebied. In Noord-Holland Noord is de afname ten opzichte van 2003 8,0%, in Alkmaar bijna 4%. De totale reizigersopbrengsten zijn in de beschouwde periode gestegen in IJmond, met 3,6%, en gedaald in Haarlem, met 9,6% (of met 1,7% als het Haarlemse deel van de Zuidtangent wordt meegenomen). In Gooi en Vechtstreek zijn de opbrengsten in het streekvervoer gestegen met 7,8%, maar bij het stadsvervoer in Hilversum zijn deze teruggelopen met 12,7%.

Het is voor de tweede keer dat de provincie jaarverslagen uitgeeft over het busvervoer in haar concessiegebieden Noord-Holland Noord, Gooi en Vechtstreek en Haarlem/IJmond. Zij is de enige overheid in Nederland die dit doet.

* Treintaxi
Sinds eind 2003 heeft Provincie Noord-Holland de diensten van de Treintaxi van de NS overgenomen. Inmiddels worden de meeste treintaxidiensten – zij in in een iets gewijzigde vorm – door de OV-Taxi, met uitzondering van Gooi en Vechstreek, waar dit per 1 januari 2007 ook het geval zal zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Holland