Duidelijkheid in aanbesteding OV NH-Noord

Haarlem – Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in het gelijk gesteld in het geschil met vervoerder Arriva over de aanbesteding van het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord. Met de uitspraak van het CBB is een einde gekomen aan een sinds 2002 slepende kwestie. Arriva Personenvervoer BV heeft destijds bij het CBB beroep aangetekend omdat Gedeputeerde Staten bij de aanbestedingsprocedure de offerte van hun bedrijf terzijde hebben gelegd.

Het CBB concludeert in zijn uitspraak van eind september 2005 dat Gedeputeerde Staten die mede optraden namens het gemeentebestuur van Alkmaar, dit besluit op goede gronden hebben genomen en zorgvuldig te werk zijn gegaan.

In 2002 hebben GS en B&W van Alkmaar gezamenlijk de concessies voor het busvervoer in Noord-Holland Noord en Alkmaar aanbesteed. Drie vervoerbedrijven waaronder Arriva dienden hiervoor een offerte in. De offerte van Arriva voldeed echter niet aan de eisen uit de offerteaanvraag. Arriva ging uit van een lager aantal over te nemen personeelsleden dan in de offerteaanvraag was opgegeven. Hierdoor kon het dagelijks bestuur van de provincie de offerte van Arriva niet beoordelen, omdat die immers niet vergelijkbaar was met die van andere kandidaten. GS restte niets anders dan de offerte terzijde te leggen.

Arriva heeft hiertegen bezwaar bij GS en later beroep bij het CBS aangetekend. Zij beweerde dat de offerteaanvraag met de personeelsopgave niet voldeed aan de wettelijke eisen. Dat laatste werd weerlegd door het CBB mede omdat de juistheid van de personeelsopgave beoordeeld is door een onafhankelijke deskundige. Connexxion , die winnaar werd van de aanbesteding in 2002, kan het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord en Alkmaar tot december 2008 blijven uitvoeren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland