NB: Aanbesteding OV levert forse milieuwinst op

‘s-Hertogenbosch – Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant nemen zich voor om Connexxion, Hermes en Arriva Touring/Taxicentrale Renesse de concessies voor het openbaar vervoer in Noord-Brabant te gunnen, met uitzondering van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Noord-Brabant, exclusief het SRE, is voor deze concessie opgedeeld in vijf kavels (Midden, West, Noordoost, Meijerij en sneldienst Utrecht-Breda v.v.) waarop vervoersbedrijven konden inschrijven. Voor de kavels West en Midden hebben GS het voornemen deze als combinatie te gunnen aan Connexxion. Voor de kavel van de sneldienst aan Arriva Touring/Taxicentrale Renesse. En voor de kavels Meijerij én Noordoost heeft Hermes de economisch meest voordelige aanbieding gedaan.

De concessieverlening is gebaseerd op een Europese aanbesteding en gaat in op 1 januari 2006. Uitzondering daarop is de stad Tilburg, waar de concessie uiterlijk 1 juli 2007 ingaat. De aanbestedingsprocedure heeft in ieder geval opgeleverd dat het openbaar vervoer in Brabant een forse kwaliteitsimpuls krijgt de komende jaren. De vooruitgang in kwaliteit is al het eerste jaar duidelijk te merken en te zien.

Uit de inhoud van de aanbiedingen blijkt dat zowel op prijs als op kwaliteit is geconcurreerd. De concurrentie op het gebied van de kwaliteitsaspecten is opvallend en gunstig voor de Brabantse OV markt en dus ook voor de reiziger. De voorzichtige conclusie is dat dit niet anders kan betekenen dan dat er een bijna nieuwe vloot bussen in de provincie gaat rijden, acht maanden na de ingangsdatum van de nieuwe concessies. Voor de reiziger betekent dit dat een ruime meerderheid van de bussen met ingang van september 2006 makkelijk toegankelijk is, minder uitstoot geeft dan nu het geval is en herkenbaar is aan de rode/wit/grijze kleurstelling.

Het aanbesteden van openbaar vervoer is een instrument om een beheerste vorm van concurrentie in het openbaar vervoer te bewerkstelligen. De achterliggende gedachte is dat meer concurrentie leidt tot betere prijs-kwaliteitsverhoudingen, vergroten van de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer voor de reiziger en verhogen van de efficiency. Met het programma van eisen en het bestek stuurt Brabant nadrukkelijk op toegankelijkheid, milieunormen en basiskwaliteit van het openbaar vervoer.
Aan de hand van het aantal en de aard van de aanbiedingen bij deze aanbesteding kan geconcludeerd worden dat er daadwerkelijk sprake is van concurrentie op de Brabantse OV markt. Op de grotere kavels was het aantal aanbiedingen kleiner dan op de kleinere kavels. Naast de meer traditionele OV bedrijven hebben ook één nieuwkomer en één nieuwe combinatie zich ingeschreven. GS concluderen dan ook dat de opdeling van het vervoersgebied Noord-Brabant in vijf kavels de marktwerking heeft bevorderd.

Zeven inschrijvers
Zeven bedrijven hadden zich ingeschreven op de verschillende kavels.

Kavel Oost (het gebied Noordoost- Brabant dat zich laat kenmerken als landelijk gebied)
Aanbieders:
– Stadsvervoer Nederland
– BBA
– Hermes
– Arriva

Kavel Meijerij (de regio rond ’s-Hertogenbosch)
Aanbieders:
– Stadsvervoer Nederland
– BBA
– Hermes
– Arriva

Kavel Midden (de regio Midden-Brabant met als centrumstad Tilburg)
Aanbieders:
– Connexxion
– BBA
– Arriva

Kavel West (de regio West-Brabant met als grootste stad Breda)
Aanbieders:
– Connexxion
– BBA
– Arriva

Kavel Sneldienst tussen Breda-Oosterhout-Utrecht
Aanbieders:
– Connexxion
– BBA
– Oneliner
– Arriva Touring/TCR

Op de kavels West en Midden hebben Connexxion en de BBA ieder een gecombineerde bieding gedaan.
Gedeputeerde Staten willen zo snel mogelijk overgaan tot definitieve gunning. Dit moment is afhankelijk van eventuele rechterlijke procedures.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant