ProRail: bemiddeling CAO conflict

Utrecht РProRail wil de CAO-impasse doorbreken. Zij stelt voor gezamenlijk met de vakbonden een commissie in te stellen. Deze wordt gevraagd om een bindend advies te geven om het geschil op te lossen. De commissie zou op voorstel van ProRail worden samengesteld uit ̩̩n vertegenwoordiger namens de bonden, ̩̩n namens ProRail en een voorzitter, te kiezen door beide
vertegenwoordigers. De schade voor Nederland die door het loonconflict kan
ontstaan, weegt voor ProRail, als bedrijf met een publieke functie,
buitengewoon zwaar.

ProRail realiseert zich dat dit voorstel van beide partijen een grote stap
en de bereidheid vraagt om deze kwestie tot een oplossing te brengen.
ProRail is bereid die stap te zetten en neemt daarom het initiatief een
commissie in te stellen. Op 3 mei jongstleden heeft ProRail aan de bonden
(FNV, VHS en CNV) een eindbod uitgebracht om tot een CAO te komen voor de
jaren 2004, 2005 en 2006. De bonden hebben het eindbod aan de leden
voorgelegd en daarop zijn de volgende reacties gekomen. FNV Bondgenoten
verwerpt het eindbod en kondigt een 24 uursstaking aan voor 17 juni. VHS
heeft ProRail laten weten de het eindbod onvoldoende is en vraagt om een
nieuw bod. CNV spreekt over stakingsdreiging en roept ProRail op met een
‘reëel tegenbod’ te komen.

Eindbod ProRail van 3 mei 2005
Het door ProRail gedane aanbod komt uit boven het gemiddelde van wat in
CAO’s in Nederland is afgesproken (inclusief commerciële organisaties).
ProRail heeft twee varianten voorgelegd die beide resulteren in een
substantiële loonsverhoging. Het voorstel omvat 2,75% loonsverhoging over de
jaren 2005 en 2006, een eenmalige uitkering over 2004 en een
resultaatafhankelijke éénmalige uitkering, gekoppeld aan de prestaties van
het bedrijf. ProRail-medewerkers hebben daarnaast de beschikking over
uitstekende regelingen voor pensioen en het tweede ziektejaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail