CAO: ProRail wil met FNV opdracht formuleren

Utrecht – ProRail wil met FNV Bondgenoten nadere afspraken maken over de opdracht die
aan de bemiddelingscommissie wordt meegegeven. Dit vanwege de reactie van de
FNV naar aanleiding van het voorstel van ProRail om gezamenlijk een
commissie in te stellen om een bindend advies uit te brengen om het
CAO-geschil op te lossen.

ProRail is verheugd over de reactie van FNV Bondgenoten; van de andere
bonden is op dit moment nog geen reactie binnen. De spoorbeheerder biedt
aan om snel (morgenochtend 8 juni 2005) met de bonden samen te komen om mogelijke
vraagpunten over het instellen van de commissie te bespreken, te komen tot
nadere precisering van het instellen van de bedoelde commissie en het
gezamenlijk formuleren van de opdracht. Vanaf morgenochtend 9.00 uur is de
onderhandelingsdele-gatie van ProRail beschikbaar voor het voeren van
overleg over de commissie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail