Nieuwe reismogelijkheden met OV Chipkaart

Utrecht – De introductie van de OV-chipkaart op de Hoekse Lijn biedt mogelijkheden voor de introductie van nieuwe vormen van betalen en verschillende soorten kortingen. NS heeft na overleg met de consumentenorganisaties besloten drie nieuwe kaartsoorten aan te gaan bieden, waarbij kortingen tot maar liefst 50% mogelijk worden. Daarnaast behoudt de treinreiziger de mogelijkheid om gebruik te maken van de bestaande kaartsoorten als enkele reizen, retours en abonnementen, die in elektronische vorm op de chipkaart gezet worden. De introductie van de chipkaart gaat treinreizigers meer keuzemogelijkheden bieden.

De OV-chipkaart is het elektronische vervoerbewijs waarmee in de toekomst met al het
openbaar vervoer in heel Nederland gereisd kan worden. De OV-chipkaart wordt momenteel getest in de regio Rotterdam, bij RET (metro), Connexxion (bussen) en NS (spoorlijn naar Hoek van Holland). In de komende maanden zullen steeds meer reizigers gebruik kunnen gaan maken van de OV-chipkaart.

De OV-chipkaart biedt veel mogelijkheden voor andere manieren van reizen en betalen. Om de overgang voor de treinreizigers geleidelijk te laten verlopen en de reizigers de keuze te bieden uit verschillende nieuwe mogelijkheden, heeft NS besloten de bestaande kaartsoorten met enkele reizen, retours en abonnementen te handhaven. De klant kan deze in elektronische vorm op de chipkaart te zetten. De klant kiest dus, net als nu, voor hij vertrekt voor een bepaald product. Deze manier van reizen noemen we dan ook een reisproduct laden. Daarnaast wil NS aan de reizigers verschillende nieuwe aanbiedingen doen om te kunnen profiteren van de extra mogelijkheden die de OV-chipkaart biedt.

In overleg met de consumentenorganisaties, verenigd in het LOCOV, is besloten drie nieuwe kaartsoorten te gaan aanbieden. Ze hebben gemeen dat de klant niet vooraf hoeft te kiezen waarheen hij reist en dus niet vooraf een bepaalde reis op zijn chipkaart hoeft te laden. De reiziger kan onbekommerd inchecken op het vertrekstation, mits er voldoende geld op zijn kaart staat. Hoeveel geld de reiziger aan het einde van de rit overhoudt, wordt automatisch bepaald bij het uitchecken op het bestemmingsstation. Deze nieuwe manier van reizen krijgt de naam reizen op saldo. Reizen met tram, bus en metro gaat ook volgens deze manier verlopen.

De drie aangeboden varianten van reizen op saldo verschillen op een aantal punten,
waaronder de reductie die de reiziger krijgt. De meest opvallende en op verzoek van de
consumentenorganisaties toegevoegde variant is de mogelijkheid om buiten de spitsuren te reizen met 50% korting.

Voor alle varianten geldt dat ze eerst beproefd worden op de Hoekse Lijn en dat ze bij
gebleken succes in de toekomst landelijk worden ingevoerd. De consumentenorganisaties zijn en blijven nauw betrokken bij de verdere uitwerking en bijstelling van de nieuwe reismogelijkheden die de OV Chipkaart gaat bieden. NS zal in de komende tijd ook voorstellen doen voor nieuwe varianten van reizen op saldo in
samenwerking met de andere OV-bedrijven in de regio Rotterdam, speciaal voor reizigers die van het ene bedrijf overstappen op het andere en anders te maken zouden krijgen met kosten van de eerste aanslag bij het overstappen.

Wat zijn de drie mogelijkheden voor reizen op saldo waaruit de klant
binnenkort een keuze kan maken?
1. Voor reizigers die anoniem op saldo willen reizen. Eenmalige aanschaf van chipkaart a 7,50 euro via automaat of balie. Laden van saldo aan automaat of balie. Geen reductie.
Minimaal benodigd saldo: 7,50 euro
2. 20% korting. Persoonsgebonden chipkaart, met pasfoto. Abonnementsrecht kost 15,- euro per jaar. Chipkaart alleen aan balie verkrijgbaar, wordt gratis verstrekt. Laden van saldo aan automaat of balie, of autoload (in een later stadium). 20% reductie na de
ochtendspits. Minimaal benodigd saldo: 5,- euro
3. 50% korting. Persoonsgebonden chipkaart, met pasfoto. Abonnementsrecht kost 55,- euro per jaar. Voor de introductie op de Hoekse Lijn komt er een actieprijs. Chipkaart alleen aan balie verkrijgbaar, wordt gratis verstrekt. Laden van saldo aan automaat of balie, of autoload (in een later stadium). 50% reductie, behalve in de spitsuren. Minimaal benodigd saldo: 5,- euro

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nederlandse Spoorwegen NS Hoofdkantoor