Provincie geeft OV in Noord-Holland Noord impuls

Haarlem – Met een groot pakket aan maatregelen krijgt het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord een stevige impuls. Gedputeerde Staten (GS) van Noord-Holland zijn akkoord met een verbeterprogramma van structureel 2 miljoen euro per jaar, dat voornamelijk wordt besteed aan aanpassingen in het lijnennet. Daarnaast hebben GS besloten 900.000 euro uit te trekken voor verbetering van de stiptheid van het openbaar vervoer, reisinformatie, sociale veiligheid, aansluiting bus-trein, en het vervoer voor speciale doelgroepen. De kosten worden gedekt uit de in 2005 beschikbare stelpost van 4 miljoen euro (2 miljoen euro collegeprogramma en 2 miljoen euro motie PS d.d. 14 juni 2004). Voor het resterende deel van de beschikbare middelen doen GS nog een aanvullend voorstel.

Bij de uitwerking van het programma is goed gekeken naar de ideeën die inwoners van Noord-Holland indienden tijdens de campage ‘Ook een OV-reisidee? Denk verder!’ gehouden in februari j.l. en de aanbevelingen van het Adviesforum Innovaties dat deze ideeën heeft beoordeeld. Ook is het hele lijnennet tegen het licht gehouden: hoewel het net op hoofdpunten voldoet aan de criteria en ook alle betrokken gemeenten overwegend positief zijn, is toch een aantal zwakke plekken opgespoord. Hierbij is goed gekeken naar (het belang van) de functies van bepaalde locaties. Waar veel gewerkt, gewoond of gerecreeërd wordt zijn lijnen uitgebreid of frequenties aangepast. De wijzigingen in het lijnennet kosten structureel 2 miljoen euro per jaar en gaan 11 december 2005 in, tegelijk met de start van de nieuwe dienstregeling.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland