Kwaliteitsverkenners busvervoer in Brabant

’s-Hertogenbosch – Vanaf 1 april 2005 zijn 60 Kwaliteitverkenners actief in het busvervoer in de regio Etten-Leur, Breda en Oosterhout. Kwaliteitsverkenners zijn reizigers die normaal ook met de bus onderweg zijn en die vrijwillig en regelmatig (ten minste één keer per week) tijdens één van deze busreizen, de kwaliteit van het openbare busvervoer onderzoeken. Voor de vrijwillige inzet ontvangen de kwaliteitsverkenners een onkostenvergoeding.

Vanaf 11 april 2005 wordt begonnen met een proef op de streeklijnen 10, 115, 116, 118, 119, 122, 123, 124, 126, 127 en de interliner 400 en 401 (interliners van Breda en Oosterhout naar Utrecht). Op gezette tijden zal een kwaliteitsverkenner de bus controleren op verschillende aspecten. Concreet bestaat deze controle er onder andere uit of bussen als schoon worden ervaren, of er voldoende (zit) plaatsen zijn, of de bus niet te laat of te vroeg is en of de chauffeurs vriendelijk en behulpzaam zijn. Om dit werk goed te kunnen doen hebben de kwaliteitsverkenners op 5 en 6 april een training gevolgd, waarin zij instructies hebben ontvangen hoe ze de criteria goed kunnen beoordelen.

Per lijn worden 25 waarnemingen per maand uitgevoerd door verschillende personen. De databank die met de gegevens wordt gevuld, levert inzicht op over de ontwikkeling van de kwaliteit van het openbaar busvervoer. Zo is te achterhalen welke zaken goed gaan en welke aspecten nog kunnen verbeteren. De komende maanden worden gebruikt om proef te draaien. De eerste resultaten worden na de zomer gepubliceerd. Wanneer deze proef slaagt, willen de Provincie Noord-Brabant en het Reizigersoverleg dit kwaliteitsonderzoek een structureel karakter geven en ook gaan toepassen in de rest van Noord-Brabant waar de provincie verantwoordelijk is voor het busvervoer. Ook de BBA is enthousiast over de proef en wil met de uitkomsten van de metingen aan de slag gaan om waar nodig het vervoer te verbeteren

Op de genoemde lijnen kunnen reizigers zich nog steeds opgeven als kwaliteitsverkenner. Dit kan via een speciale website: www.kwaliteitsverkenner.nl of tijdens kantooruren via nummer: 076 – 5136637.

Het Reizigersoverleg Brabant
Het Reizigersoverleg Brabant behartigt de belangen van de openbaar vervoerreizigers in de provincie Noord-Brabant. Goed en kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer is één van de zaken die het Reizigersoverleg Brabant hoog in het vaandel heeft staan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Kwaliteitsverkenners busvervoer in Brabant | Infrasite

Kwaliteitsverkenners busvervoer in Brabant

’s-Hertogenbosch – Vanaf 1 april 2005 zijn 60 Kwaliteitverkenners actief in het busvervoer in de regio Etten-Leur, Breda en Oosterhout. Kwaliteitsverkenners zijn reizigers die normaal ook met de bus onderweg zijn en die vrijwillig en regelmatig (ten minste één keer per week) tijdens één van deze busreizen, de kwaliteit van het openbare busvervoer onderzoeken. Voor de vrijwillige inzet ontvangen de kwaliteitsverkenners een onkostenvergoeding.

Vanaf 11 april 2005 wordt begonnen met een proef op de streeklijnen 10, 115, 116, 118, 119, 122, 123, 124, 126, 127 en de interliner 400 en 401 (interliners van Breda en Oosterhout naar Utrecht). Op gezette tijden zal een kwaliteitsverkenner de bus controleren op verschillende aspecten. Concreet bestaat deze controle er onder andere uit of bussen als schoon worden ervaren, of er voldoende (zit) plaatsen zijn, of de bus niet te laat of te vroeg is en of de chauffeurs vriendelijk en behulpzaam zijn. Om dit werk goed te kunnen doen hebben de kwaliteitsverkenners op 5 en 6 april een training gevolgd, waarin zij instructies hebben ontvangen hoe ze de criteria goed kunnen beoordelen.

Per lijn worden 25 waarnemingen per maand uitgevoerd door verschillende personen. De databank die met de gegevens wordt gevuld, levert inzicht op over de ontwikkeling van de kwaliteit van het openbaar busvervoer. Zo is te achterhalen welke zaken goed gaan en welke aspecten nog kunnen verbeteren. De komende maanden worden gebruikt om proef te draaien. De eerste resultaten worden na de zomer gepubliceerd. Wanneer deze proef slaagt, willen de Provincie Noord-Brabant en het Reizigersoverleg dit kwaliteitsonderzoek een structureel karakter geven en ook gaan toepassen in de rest van Noord-Brabant waar de provincie verantwoordelijk is voor het busvervoer. Ook de BBA is enthousiast over de proef en wil met de uitkomsten van de metingen aan de slag gaan om waar nodig het vervoer te verbeteren

Op de genoemde lijnen kunnen reizigers zich nog steeds opgeven als kwaliteitsverkenner. Dit kan via een speciale website: www.kwaliteitsverkenner.nl of tijdens kantooruren via nummer: 076 – 5136637.

Het Reizigersoverleg Brabant
Het Reizigersoverleg Brabant behartigt de belangen van de openbaar vervoerreizigers in de provincie Noord-Brabant. Goed en kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer is één van de zaken die het Reizigersoverleg Brabant hoog in het vaandel heeft staan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant