Hoorzitting over visie op OV in Fryslân

Leeuwarden РProvinciale Staten organiseren op 27 april 2005 om 19.30 uur een hoorzitting over de toekomstvisie op Openbaar Vervoer in Frysl̢n. Burgers van Frysl̢n en instanties kunnen dan inspreken over dit onderwerp. De statenleden zullen deze geluiden betrekken bij hun uiteindelijke standpunt in de vergadering van Provinciale Staten van 18 mei 2005.

De rijksbezuinigingen op het openbaar vervoer hebben in de afgelopen tijd voor veel commotie gezorgd. Een van de algemene conclusies uit de debatten is dat het belangrijk is om een nieuwe visie op het openbaar vervoer te ontwikkelen omdat de wereld sinds de inrichting van het OV aanzienlijk veranderd is. Een dergelijke visie ligt er nu. Uitgangspunt van die visie is dat meer rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke vraag en dat er onderscheid wordt gemaakt tussen collectief openbaar vervoer en individueel OV.

Gelet op de bevolkingsdichtheid in Fryslân en de grote hoeveelheid kleine kernen en buurtschappen, is collectief OV niet overal mogelijk. Acht procent van de inwoners zal aangewezen zijn op individueel OV, waarbij gebruikers moeten reserveren en waarbij ook een toeslag zal gelden.

Insprekers moeten zich vooraf aanmelden bij de secretaris van de Commissie Lân, Loft en Wetter, mevr. M.B.M. Beckers, tel. 058-2925950, email m.b.m.beckers@fryslan.nl. Ze krijgen vijf minuten de tijd voor hun bijdrage.

De OV visie is te vinden op de provinciale website (www.fryslan.nl) en is ook te krijgen bij publieksvoorlichting van de Provincie Fryslân.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân