Minister stelt OV-beraad in voor advies

Den Haag – Hoe kunnen we zorgen dat regionale overheden het geld voor openbaar vervoer goed besteden en hoe kunnen we OV-voorzieningen zo op elkaar afstemmen dat de reiziger van deur tot deur kan reizen? Dat zijn de belangrijkste vragen waarop het OV-beraad antwoord moet geven.

Het OV-beraad is ingesteld door minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat en staat onder voorzitterschap van Pieter Winsemius. In het beraad zijn alle OV-partijen vertegenwoordigd, zowel (regionale) bestuurders als consumentenorganisaties, de spoorsector en de vervoerdersbranche.

Voor de zomer komt minister Peijs met een concreet uitgewerkte versie (deel 3) van de Nota Mobiliteit. Daarin staat onder meer dat de regionale overheden de totale verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in hun gebied krijgen. Ook het geld voor openbaar vervoer wordt naar de regio doorgesluisd. ’Ik wil van het OV-beraad weten hoe we kunnen zorgen dat de regio die grote pot met geld voor OV goed besteedt’, zegt minister Peijs. ’Daarnaast wil ik weten hoe we er voor kunnen zorgen dat de reiziger van deur tot deur kan reizen. Dus dwars door bestuurlijke grenzen en verschillende vervoersvormen heen.’

Het OV-beraad moet ook antwoord geven op de vraag wat de ambitie voor het OV is in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen en andere vervoersmodaliteiten, zoals de auto of fiets. Verder moet het beraad aangeven welke maatschappelijke problemen kunnen worden opgelost door welk soort OV.

De adviezen van het OV-beraad vormen de basis voor de visie op het openbaar vervoer dat onderdeel is van deel 3 van de Nota Mobiliteit.

Voor meer informatie lees de Kamerbrief “OV visie in de Nota Mobiliteit deel 3”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Minister stelt OV-beraad in voor advies | Infrasite

Minister stelt OV-beraad in voor advies

Den Haag – Hoe kunnen we zorgen dat regionale overheden het geld voor openbaar vervoer goed besteden en hoe kunnen we OV-voorzieningen zo op elkaar afstemmen dat de reiziger van deur tot deur kan reizen? Dat zijn de belangrijkste vragen waarop het OV-beraad antwoord moet geven.

Het OV-beraad is ingesteld door minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat en staat onder voorzitterschap van Pieter Winsemius. In het beraad zijn alle OV-partijen vertegenwoordigd, zowel (regionale) bestuurders als consumentenorganisaties, de spoorsector en de vervoerdersbranche.

Voor de zomer komt minister Peijs met een concreet uitgewerkte versie (deel 3) van de Nota Mobiliteit. Daarin staat onder meer dat de regionale overheden de totale verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in hun gebied krijgen. Ook het geld voor openbaar vervoer wordt naar de regio doorgesluisd. ’Ik wil van het OV-beraad weten hoe we kunnen zorgen dat de regio die grote pot met geld voor OV goed besteedt’, zegt minister Peijs. ’Daarnaast wil ik weten hoe we er voor kunnen zorgen dat de reiziger van deur tot deur kan reizen. Dus dwars door bestuurlijke grenzen en verschillende vervoersvormen heen.’

Het OV-beraad moet ook antwoord geven op de vraag wat de ambitie voor het OV is in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen en andere vervoersmodaliteiten, zoals de auto of fiets. Verder moet het beraad aangeven welke maatschappelijke problemen kunnen worden opgelost door welk soort OV.

De adviezen van het OV-beraad vormen de basis voor de visie op het openbaar vervoer dat onderdeel is van deel 3 van de Nota Mobiliteit.

Voor meer informatie lees de Kamerbrief “OV visie in de Nota Mobiliteit deel 3”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat