Toekomst openbaar vervoer in Fryslân geschetst

Leeuwarden – Gedeputeerde Staten hebben in grote lijnen ingestemd met de ‘OV-visie provincie Fryslân’ van bureau Flow resulting. Met deze visie wordt een aanzet gegeven voor een complete herziening van het openbaar vervoersysteem vanaf 2007. Deze toekomstvisie, ook wel houtskoolschets genoemd, is het resultaat van een intensief en interactief OVentuur traject dat in november 2004 is gestart. In dit traject is samen met bestuurders van lokale overheden, ambtenaren, vervoerders, consumenten- en reizigersorganisaties en experts gezocht naar een antwoord op de vraag hoe de provincie het openbaar vervoer vanaf 2007 op een effectieve wijze vorm kan geven, met als achtergrond de Rijksbezuinigingen op openbaar vervoer.

Opbouw van het OV-systeem
De kern van de visie bestaat uit een schets van een OV-systeem dat is afgestemd op de daadwerkelijke vraag naar openbaar vervoer. In feite bestaat het uit drie deelsystemen (A, B en C) die samen een fijnmazig netwerk vormen dat de gehele provincie bedient. Elk deelsysteem sluit aan bij een bepaalde omvang van de vraag naar openbaar vervoer. Deelsysteem A sluit aan op een grote vraag. Het heeft een hoge frequentie en snelheid en verbindt, als gevolg van aansluiten op de grote vraag, de stedelijke centra met elkaar. Systeem B sluit aan op de meer beperkte vraag en op de spitsvraag die er maar op enkele momenten op de dag is. Het kent een lagere frequentie, doet kleinere plaatsen aan en rijdt soms maar een bepaalde periode van de dag.

Tot slot is er systeem C, dat op momenten dat er slechts één of twee reizigers uit een kern weg willen, één keer per uur vanaf de halte vervoer aanbiedt naar de dichtstbijzijnde halte van systeem A of B. Het betreft meer individueel en vraaggestuurd OV, dat vooraf gereserveerd moet worden en waarbij een toeslag van € 2,- per rit betaald moet worden.
De uitgangspunten die ten grondslag liggen aan deze drie systemen zijn:
– voor aantrekkelijk OV is collectiviteit noodzakelijk;
– maatwerkoplossingen voor plaatsen met een beperkte vraag;
– geen eigen provinciale middelen in de exploitatie van het OV;
– en de vraag bepaalt het aanbod.

De provincie neemt het advies van Flow resulting over om een kostendekkingsgraad van 50% na te streven. Dit betekent dat de totale kosten van het OV voor 50% gedekt worden uit reizigersinkomsten en 50% door subsidies. Dit geeft de ruimte om naast een aantal sterke lijnen ook een aantal minder sterke lijnen te behouden en om op zoveel mogelijk plaatsen aan de vraag naar openbaar vervoer te kunnen voldoen.

Vervolgprocedure
GS zullen de toekomstvisie aanbieden aan Provinciale Staten. Daarnaast zal Flow resulting op 29 maart 2005 een presentatie aan alle betrokkenen van OVentuur geven. Vervolgens zal de houtskoolschets als basis gebruikt worden voor het openbaar vervoerbeleid in het nieuwe Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân