Winnaar OV-reis-idee: ‘Beloon de trouwe busreizi

Haarlem – Beloon de trouwe busreiziger met airmiles of cadeau-aanbiedingen en maak het reizen met de bus zo aantrekkelijker. Dit was het winnende idee in de campagne Ook een OV-reis-idee? Denk verder! De winnaar ontving de prijs – een reischeque ter waarde van € 1000 – op donderdag 17 maart 2005 tijdens de slotconferentie in Slot Schagen, uit handen van gedeputeerde Verkeer en Vervoer Cornelis Mooij. Met een kort en krachtig: ‘Het laatste woord is aan de reiziger’ sloot de gedeputeerde de conferentie af. Daarmee vatte hij in éen zin de belangrijkste ‘les’ van de gastsprekers én van de Noord-Hollandse reiziger samen.

Met de campagne Ook een OV-reis-idee? Denk verder! riep de provincie begin februari inwoners van Noord-Holland op om te komen met originele en vernieuwende ideeën voor verbetering van het busvervoer in Noord-Holland Noord. De campagne werd afgesloten met een conferentie. Een viertal sprekers liet zijn licht schijnen over de vraag: Innovaties in het openbaar vervoer: hoe komen die tot stand? Een adviesforum, dat ook het winnende idee selecteerde, overhandigde tijdens de conferentie een rapport met aanbevelingen aan de gedeputeerde voor Verkeer en Vervoer. In het rapport, Kansen voor Innovaties. Openbaar vervoer in Noord-Holland noord, zijn alle 82 ideeën opgenomen die door inwoners van Noord-Holland zijn ingebracht. Daarnaast bevat het rapport een reeks aanbevelingen voor verbeteringen en vernieuwingen in het openbaar vervoer. Deze zijn gebaseerd op innovatie-ideeën die elders met succes zijn toegepast. Nog dit jaar komt het dagelijks bestuur van de provincie met concrete voorstellen voor de verbetering van het busvervoer in Noord-Holland Noord en de besteding van de € 4 miljoen die Gedeputeerde Staten (GS) hiervoor ter beschikking hebben gesteld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland

Winnaar OV-reis-idee: ‘Beloon de trouwe busreizi | Infrasite

Winnaar OV-reis-idee: ‘Beloon de trouwe busreizi

Haarlem – Beloon de trouwe busreiziger met airmiles of cadeau-aanbiedingen en maak het reizen met de bus zo aantrekkelijker. Dit was het winnende idee in de campagne Ook een OV-reis-idee? Denk verder! De winnaar ontving de prijs – een reischeque ter waarde van € 1000 – op donderdag 17 maart 2005 tijdens de slotconferentie in Slot Schagen, uit handen van gedeputeerde Verkeer en Vervoer Cornelis Mooij. Met een kort en krachtig: ‘Het laatste woord is aan de reiziger’ sloot de gedeputeerde de conferentie af. Daarmee vatte hij in éen zin de belangrijkste ‘les’ van de gastsprekers én van de Noord-Hollandse reiziger samen.

Met de campagne Ook een OV-reis-idee? Denk verder! riep de provincie begin februari inwoners van Noord-Holland op om te komen met originele en vernieuwende ideeën voor verbetering van het busvervoer in Noord-Holland Noord. De campagne werd afgesloten met een conferentie. Een viertal sprekers liet zijn licht schijnen over de vraag: Innovaties in het openbaar vervoer: hoe komen die tot stand? Een adviesforum, dat ook het winnende idee selecteerde, overhandigde tijdens de conferentie een rapport met aanbevelingen aan de gedeputeerde voor Verkeer en Vervoer. In het rapport, Kansen voor Innovaties. Openbaar vervoer in Noord-Holland noord, zijn alle 82 ideeën opgenomen die door inwoners van Noord-Holland zijn ingebracht. Daarnaast bevat het rapport een reeks aanbevelingen voor verbeteringen en vernieuwingen in het openbaar vervoer. Deze zijn gebaseerd op innovatie-ideeën die elders met succes zijn toegepast. Nog dit jaar komt het dagelijks bestuur van de provincie met concrete voorstellen voor de verbetering van het busvervoer in Noord-Holland Noord en de besteding van de € 4 miljoen die Gedeputeerde Staten (GS) hiervoor ter beschikking hebben gesteld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland