Provincie NH combineert Treintaxi en OV-taxi

Haarlem – Per 1 juli 2005 wil Provincie Noord-Holland de OV-Taxi ook gaan inzetten als Treintaxi. Het gaat om acht stations in Noord-Holland Noord, plus de stations van Beverwijk en Haarlem. Omdat in de regio Gooi en Vechtstreek nog geen OV-Taxi rijdt, wordt de Treintaxi in deze regio in de huidige vorm voortgezet tot 1 januari 2007 en vanaf die datum geïntegreerd aanbesteed met de OV-Taxi.

Het idee is de voordelen van beide systemen met elkaar te combineren. Zo worden de ritten op de korte afstand aanmerkelijk goedkoper dan het huidige Treintaxi-kaartje (€ 2,40 in plaats van € 4,10) en blijft de korte wachttijd van de Treintaxi op stations in principe behouden. De provincie wil daarnaast graag de naam en het beeldmerk Treintaxi blijven gebruiken op de zuilen, de verwijsborden in stations en in de folders. De provincie, NS en de exploitant van de OV-Taxi, Connexxion, gaan in gesprek over de vorm en de voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden

De gecombineerde Trein-/OV-Taxi’s krijgen standplaatsen in Bovenkarspel-Grootebroek, Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Schagen, Beverwijk en Haarlem. De provincie streeft naar eenzelfde formule in Alkmaar en gaat daarom praten met de gemeente Alkmaar die tot en met 2008 opdrachtgever is voor het openbaar vervoer in en rond Alkmaar. In Gooi en Vechtstreek zal de gecombineerde formule van start gaan met ingang van de nieuwe concessie (per 1 januari 2007). Tot die tijd blijven de stations Naarden-Bussum, Weesp en Hilversum bediend worden door de Treintaxi. Hier blijft de prijs van het Treintaxikaartje dan ook hetzelfde (€ 4,10). Het gebied van de Treintaxi wordt daarnaast zodanig uitgebreid dat de Treintaxi de hele regio Gooi- en Vechtstreek gaat bedienen.

De OV-Taxi is een vorm van gesubsidieerd vervoer dat in opdracht van Provincie Noord-Holland wordt uitgevoerd. Naast vervoer voor gehandicapten vormt de OV-Taxi een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. De OV-Taxi moet van tevoren worden besteld en kan gedeeld worden met andere reizigers. De reiziger betaalt een vast bedrag per zone, dat met name voor de korte afstanden laag is gehouden. De OV-Taxi rijdt in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond en in Noord-Holland Noord. De Treintaxi vervoert treinreizigers van en naar de stations.

In januari 2003 nam de provincie de Treintaxi over van de NS in Noord-Holland. Omdat de Treintaxi in een duidelijke behoefte voorziet en een herkenbare, flexibele en betaalbare aanvulling vormt op het openbaar vervoer, is de provincie in overleg met de NS op zoek gegaan naar mogelijkheden om ook op de langere termijn de Treintaxi-formule voort te zetten. Door de Treintaxi te combineren met de al bestaande OV-Taxi denkt de provincie hiervoor een goede oplossing te hebben gevonden.

Niet overal in Noord-Holland rijdt de Treintaxi. De Treintaxi van en naar Zaanstad, Hoofddorp, Purmerend en Krommenie-Assendelft is verdwenen. In deze regio rond Amsterdam is het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. Het ROA besloot, in tegenstelling tot de provincie, om niet tot overname over te gaan. Op dit moment zijn ongeveer 60 van de oorspronkelijke 110 Treintaxi-stations in Nederland behouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland