Voorlopige gunning Regiotaxi KAN naar NOVIO

Nijmegen – De voorlopige gunning van Regiotaxi KAN is naar NOVIO NET bv uit Nijmegen gegaan. Dit heeft het College van Bestuur van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) op 3 maart 2005 besloten.

NOVIO verzorgt momenteel ook het Regiotaxi-vervoer in het KAN. Op 1 september 2005 loopt dit contract af. Voor de nieuwe periode van 4 jaar, met een optie van 2 jaar verlenging, heeft een openbare Europese aanbesteding plaatsgevonden. Hierop hebben vijf bedrijven ingeschreven.De ingediende offertes zijn beoordeeld volgens een van tevoren vastgesteld beoordelingsprotocol. De gunning is uiteindelijk gebaseerd op prijs en kwaliteit. Er is vooral ingezet op de kwaliteit van de dienstverlening, het op tijd rijden en de veiligheid van het rolstoelvervoer. NOVIO heeft uiteindelijk de hoogste eindscore behaald. Op grond hiervan heeft het College van Bestuur van het KAN het Regiotaxivervoer vanaf 1 september 2005 voorlopig gegund aan NOVIO.Regiotaxi KAN is in juni 2000 gestart en heeft inmiddels een belangrijke plaats verworven in het regionale openbaar vervoer met rond de 115.000 reizigers per maand. Het is aanvullend openbaar vervoer in nagenoeg de gehele KAN-regio waarvan iedereen gebruik mag maken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: KAN (Knooppunt Arnhem-Nijmegen)