Start campage Ook een OV-reis-idee? Denk verder!

Haarlem – Op 7 februari 2005 start de provincie Noord-Holland met een campagne om burgers uit het noorden van de provincie mee te laten denken over het openbaar vervoer.

De provincie heeft € 4 miljoen beschikbaar gesteld voor innovatieve ideeën voor het busvervoer in het concessiegebied Noord-Holland Noord. Zowel burgers als experts worden opgeroepen om ideeën aan te leveren. In de periode van 7 februari tot 4 maart 2005 zal de provincie via borden, flyers en ander informatiemateriaal bewoners van Noord-Holland Noord oproepen om mee te denken over het openbaar vervoer. Men is op zoek naar hoe het openbaar vervoer verbeterd kan worden of aantrekkelijker kan worden gemaakt. Diegene die het beste idee aanlevert kan een reis met de TGV of ICE winnen. Dit wordt bekend gemaakt op de slotconferentie op 17 maart 2005. Iedereen tussen de 12 en 80 (+) mag zijn ideeën bij de provincie aanleveren. Meer informatie over de campagne is ook terug te vinden op www.noord-holland.nl.

Een innovatieplatform o.l.v. professor H. Meurs van Radboud Universiteit Nijmegen buigt zich over de ideeën van publiek en experts en beslist over het winnende idee.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland

Start campage Ook een OV-reis-idee? Denk verder! | Infrasite

Start campage Ook een OV-reis-idee? Denk verder!

Haarlem – Op 7 februari 2005 start de provincie Noord-Holland met een campagne om burgers uit het noorden van de provincie mee te laten denken over het openbaar vervoer.

De provincie heeft € 4 miljoen beschikbaar gesteld voor innovatieve ideeën voor het busvervoer in het concessiegebied Noord-Holland Noord. Zowel burgers als experts worden opgeroepen om ideeën aan te leveren. In de periode van 7 februari tot 4 maart 2005 zal de provincie via borden, flyers en ander informatiemateriaal bewoners van Noord-Holland Noord oproepen om mee te denken over het openbaar vervoer. Men is op zoek naar hoe het openbaar vervoer verbeterd kan worden of aantrekkelijker kan worden gemaakt. Diegene die het beste idee aanlevert kan een reis met de TGV of ICE winnen. Dit wordt bekend gemaakt op de slotconferentie op 17 maart 2005. Iedereen tussen de 12 en 80 (+) mag zijn ideeën bij de provincie aanleveren. Meer informatie over de campagne is ook terug te vinden op www.noord-holland.nl.

Een innovatieplatform o.l.v. professor H. Meurs van Radboud Universiteit Nijmegen buigt zich over de ideeën van publiek en experts en beslist over het winnende idee.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland