PS akkoord met investering OV-Netwerk BrabantStad

‘s-Hertogenbosch – Na een debat tussen de woordvoerders van de fracties en een stemming over twee moties en één amendement zijn Provinciale Staten akkoord gegaan met de investering van 30 miljoen euro voor het OV-Netwerk BrabantStad.

Deze investering is nodig om uiteindelijk een goed op elkaar aansluitend netwerk van bussen en treinen te krijgen, waardoor Brabant bereikbaar blijft. Het OV-Netwerk BrabantStad is een bundeling van alle initiatieven en plannen van de grote steden en Provincie op het terrein van openbaar vervoer. In totaal wordt de komende 15 jaar circa 680 miljoen euro geïnvesteerd.

CDA-woordvoerder Angela Weeterings: “Het OV-Netwerk BrabantStad is noodzakelijk. We moeten doen wat in ons vermogen ligt om de plannen uit te voeren. Dan is het jammer dat de investeringen van het Rijk, SRE en gemeenten achterblijven.” Zij wil meerjaren afspraken maken.

Verantwoordelijk gedeputeerde Eric Janse de Jonge (CDA) ziet wel de noodzaak van deze meerjarenafspraken, maar merkt ook op dat gemeenten autonoom zijn en niet zomaar verplichtingen aangaan die ver over een bestuursperiode heen lopen. “Uiteraard zal ik bestuurlijk alles doen om wel zo ver mogelijk te komen”, zei Janse de Jonge.

Derde spoor
Alle fracties in Provinciale Staten zijn het over eens het belang van een derde perron voor NS-station Breda. Dat dreigt de komende jaren als in Breda het station grondig wordt verbouwd, naar de achtergrond te verdwijnen. “Het gevolg is”, zei Statenlid Rob Althuizen (PvdA), “dat de dienstregeling van de NS zo wordt aangepast dat er minder treinen in Breda stoppen en dat dat vooral stoptreinen zullen zijn. Dat is onaanvaardbaar.” Daarom deed Althuizen namens zijn fractie een voorstel (amendement) om als Provincie 10 miljoen euro beschikbaar te stellen om de kosten voor het derde perron voor te schieten.
Gedeputeerde Janse de Jonge verwacht dat het Rijk 11 februari 2005 uitsluitsel geeft over het derde perron. “Het past me niet om daar op vooruitlopend als Provincie al geld beschikbaar te stellen. Dat zou wel eens een verkeerd signaal kunnen zijn.” Toch hield Althuizen vast aan de strekking van zijn amendement. Op voorstel van Jan Luteijn (CU-SGP) is de tekst iets aangepast. Nu hebben de Staten uitgesproken geld beschikbaar te stellen ‘indien dit noodzakelijk is’.

Provinciaal MIT
CDA’er Weeterings heeft Janse de Jonge gevraagd om eens na te denken over een Provinciaal MIT (meerjarenprogramma infrastructuur en transport). Landelijk is er een MIT waarin alle grote investeringen wordt vastgelegd. “Een provinciaal MIT biedt ons de gelegenheid om jaarlijks in samenhang te praten over de investeringen in mobiliteit”, aldus Weeterings. Het idee van Weeterings kreeg breed steun. Janse de Jonge komt voor de zomer met een voorstel.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

PS akkoord met investering OV-Netwerk BrabantStad | Infrasite

PS akkoord met investering OV-Netwerk BrabantStad

‘s-Hertogenbosch – Na een debat tussen de woordvoerders van de fracties en een stemming over twee moties en één amendement zijn Provinciale Staten akkoord gegaan met de investering van 30 miljoen euro voor het OV-Netwerk BrabantStad.

Deze investering is nodig om uiteindelijk een goed op elkaar aansluitend netwerk van bussen en treinen te krijgen, waardoor Brabant bereikbaar blijft. Het OV-Netwerk BrabantStad is een bundeling van alle initiatieven en plannen van de grote steden en Provincie op het terrein van openbaar vervoer. In totaal wordt de komende 15 jaar circa 680 miljoen euro geïnvesteerd.

CDA-woordvoerder Angela Weeterings: “Het OV-Netwerk BrabantStad is noodzakelijk. We moeten doen wat in ons vermogen ligt om de plannen uit te voeren. Dan is het jammer dat de investeringen van het Rijk, SRE en gemeenten achterblijven.” Zij wil meerjaren afspraken maken.

Verantwoordelijk gedeputeerde Eric Janse de Jonge (CDA) ziet wel de noodzaak van deze meerjarenafspraken, maar merkt ook op dat gemeenten autonoom zijn en niet zomaar verplichtingen aangaan die ver over een bestuursperiode heen lopen. “Uiteraard zal ik bestuurlijk alles doen om wel zo ver mogelijk te komen”, zei Janse de Jonge.

Derde spoor
Alle fracties in Provinciale Staten zijn het over eens het belang van een derde perron voor NS-station Breda. Dat dreigt de komende jaren als in Breda het station grondig wordt verbouwd, naar de achtergrond te verdwijnen. “Het gevolg is”, zei Statenlid Rob Althuizen (PvdA), “dat de dienstregeling van de NS zo wordt aangepast dat er minder treinen in Breda stoppen en dat dat vooral stoptreinen zullen zijn. Dat is onaanvaardbaar.” Daarom deed Althuizen namens zijn fractie een voorstel (amendement) om als Provincie 10 miljoen euro beschikbaar te stellen om de kosten voor het derde perron voor te schieten.
Gedeputeerde Janse de Jonge verwacht dat het Rijk 11 februari 2005 uitsluitsel geeft over het derde perron. “Het past me niet om daar op vooruitlopend als Provincie al geld beschikbaar te stellen. Dat zou wel eens een verkeerd signaal kunnen zijn.” Toch hield Althuizen vast aan de strekking van zijn amendement. Op voorstel van Jan Luteijn (CU-SGP) is de tekst iets aangepast. Nu hebben de Staten uitgesproken geld beschikbaar te stellen ‘indien dit noodzakelijk is’.

Provinciaal MIT
CDA’er Weeterings heeft Janse de Jonge gevraagd om eens na te denken over een Provinciaal MIT (meerjarenprogramma infrastructuur en transport). Landelijk is er een MIT waarin alle grote investeringen wordt vastgelegd. “Een provinciaal MIT biedt ons de gelegenheid om jaarlijks in samenhang te praten over de investeringen in mobiliteit”, aldus Weeterings. Het idee van Weeterings kreeg breed steun. Janse de Jonge komt voor de zomer met een voorstel.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant