Nieuwe voorzitter Koninklijk Nederlands Vervoer

Den Haag – R.H. (Roelf) de Boer wordt per 1 april 2005 de nieuwe algemeen voorzitter van Koninklijk Nederlands Vervoer. Hij volgt daarmee Jhr. drs. A.L.F.M.
(André) Testa op die de functie van algemeen voorzitter sinds 1998 invulling gaf.

De heer De Boer is bij het grote publiek bekend als minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet Balkenende I. In dat kabinet was hij sinds 16 oktober 2002 tevens vice-minister-president. Op 1 februari 2004 werd hij benoemd tot voorzitter van de Ondernemersorganisatie Deltalinqs, waarna op 4 februari 2004 zijn benoeming tot voorzitter van de Rotterdam Port Promotion Council volgde. Sinds 1 februari 2004 is de heer De Boer voorzitter van Mobis, de branchevereniging van de openbaarvervoerbedrijven
in Nederland. Deze functie zal hij combineren met het algemeen voorzitterschap van KNV.

De federatie KNV kent vier sectorverenigingen met elk een eigen bestuur. De voorzitters van de verschillende sectorverenigingen vormen samen het federatiebestuur.

Per 1 april zal het bestuur van KNV de volgende samenstelling kennen:
– R.H. de Boer, voorzitter. Tevens voorzitter van Mobis;
– G. van Dijk, plaatsvervangend voorzitter – Van Dijk personenvervoer, namens
KNV Taxi;
– A.A.T.M. Fassbender – Fassbender Touringcars, namens KNV Busvervoer;
– Ir. W.N.C. Heeren – Jan de Rijk Logistics, namens KNV Goederenvervoer;
– Drs. R. Enthoven, algemeen secretaris KNV.

Koninklijk Nederlands Vervoer is de werkgeversorganisatie voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en voor het beroepspersonenvervoer: openbaar vervoer, taxi en touringcarvervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)