Onteigenen panden voor aanleg Noord/Zuidlijn

Amsterdam – Het college van B&W van de gemeente Amsterdam heeft ingestemd met het starten van een onteigeningsprocedure voor twee panden in de Saenredamstraat in de Pijp.

Voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn worden vanaf het Damrak tot en met Station RAI twee tunnels gegraven. De tunnels worden op een diepte van ongeveer 20 tot 30 meter geboord. Om de tunnel te boren is het nodig om de grond daarboven in bezit te hebben. De tunnels worden geboord in grond die grotendeels in eigendom van de gemeente is . Daar waar dat niet het geval is, heeft de gemeente met de (grond)eigenaren onderhandeld over het in bezit krijgen van de grond of door ‘opstalrecht’ te krijgen. Bij twee panden is het de gemeente niet gelukt tot een van beide opties te komen. Het college heeft daarom ingestemd met het starten van een onteigeningsprocedure voor de twee panden in de Saenredamstraat.

Eigendom of opstalrecht
De gemeente kan de grond in haar bezit krijgen door ‘tot minnelijke verwerving van die gronden over te gaan’ of door opstalrecht te krijgen van de eigenaren. Dit opstalrecht houdt in: de verkrijging door de gemeente van het eigendomsrecht van de grondlaag die zich onder de betreffende percelen bevindt. In de grondlaag, die dan eigendom van de gemeente is, zal vervolgens de tunnelbuis worden aangelegd. Voor het verlenen van het opstalrecht betaalt de gemeente aan de betrokkene een vergoeding. Eigenaren kunnen uiteraard ook hun gehele perceel aan de gemeente verkopen. De gemeente en de advocaat van de eigenaar van de panden Saenredamstraat 66 en 67 onderhandelen al enige tijd.

Onteigenen
Vorig jaar heeft de Raad van State beslist dat de gemeente opnieuw een redelijke poging moest ondernemen om het volle eigendom van de percelen te verkrijgen. Dit, nadat de gemeente had besloten te stoppen met de onderhandelingen en tot onteigening over te gaan. Er is nu opnieuw een onteigeningsplan voor de percelen opgesteld, omdat met de eigenaar geen overeenstemming wordt bereikt over het verkopen van het perceel dan wel het verlenen van het opstalrecht. Het onteigeningsplan heeft vanaf 25 augustus 2004 vier weken ter inzage gelegen.

Dit besluit wordt op 26 januari 2005 in de Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur behandeld en op 2 maart 2005 in de gemeenteraad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam

Onteigenen panden voor aanleg Noord/Zuidlijn | Infrasite

Onteigenen panden voor aanleg Noord/Zuidlijn

Amsterdam – Het college van B&W van de gemeente Amsterdam heeft ingestemd met het starten van een onteigeningsprocedure voor twee panden in de Saenredamstraat in de Pijp.

Voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn worden vanaf het Damrak tot en met Station RAI twee tunnels gegraven. De tunnels worden op een diepte van ongeveer 20 tot 30 meter geboord. Om de tunnel te boren is het nodig om de grond daarboven in bezit te hebben. De tunnels worden geboord in grond die grotendeels in eigendom van de gemeente is . Daar waar dat niet het geval is, heeft de gemeente met de (grond)eigenaren onderhandeld over het in bezit krijgen van de grond of door ‘opstalrecht’ te krijgen. Bij twee panden is het de gemeente niet gelukt tot een van beide opties te komen. Het college heeft daarom ingestemd met het starten van een onteigeningsprocedure voor de twee panden in de Saenredamstraat.

Eigendom of opstalrecht
De gemeente kan de grond in haar bezit krijgen door ‘tot minnelijke verwerving van die gronden over te gaan’ of door opstalrecht te krijgen van de eigenaren. Dit opstalrecht houdt in: de verkrijging door de gemeente van het eigendomsrecht van de grondlaag die zich onder de betreffende percelen bevindt. In de grondlaag, die dan eigendom van de gemeente is, zal vervolgens de tunnelbuis worden aangelegd. Voor het verlenen van het opstalrecht betaalt de gemeente aan de betrokkene een vergoeding. Eigenaren kunnen uiteraard ook hun gehele perceel aan de gemeente verkopen. De gemeente en de advocaat van de eigenaar van de panden Saenredamstraat 66 en 67 onderhandelen al enige tijd.

Onteigenen
Vorig jaar heeft de Raad van State beslist dat de gemeente opnieuw een redelijke poging moest ondernemen om het volle eigendom van de percelen te verkrijgen. Dit, nadat de gemeente had besloten te stoppen met de onderhandelingen en tot onteigening over te gaan. Er is nu opnieuw een onteigeningsplan voor de percelen opgesteld, omdat met de eigenaar geen overeenstemming wordt bereikt over het verkopen van het perceel dan wel het verlenen van het opstalrecht. Het onteigeningsplan heeft vanaf 25 augustus 2004 vier weken ter inzage gelegen.

Dit besluit wordt op 26 januari 2005 in de Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur behandeld en op 2 maart 2005 in de gemeenteraad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam