Plan HOV Oosterhout- Breda- Etten-Leur gereed

Breda – Hoogwaardig Openbaar Vervoer levert reizigersgroei tot 35% tot 2008. De prognoses van de reizigersgroei van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer laten een grote reizigersgroei zien.

In de eerste jaren neemt op het traject Breda – Etten-Leur het vervoer toe met 18%, oplopend tot een groei van 35% in 2008 (ruim 3100 reizigers per dag). Vanaf 2007 neemt op het traject Breda – Oosterhout het aantal reizigers toe met ± 29% tot ± 5900 per dag. Op deze reizigersgroei is het vervoerplan HOV gebaseerd.

Het vervoerplan Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Oosterhout- Breda- Etten-Leur is onlangs ingeleverd bij de provincie Noord-Brabant. Dit plan is nodig om in 2006 te kunnen starten met HOV. Het vervoerplan verschijnt nu omdat het deel uitmaakt van het programma van eisen voor de nieuwe openbaar vervoersconcessie. In 2005 start de aanbesteding van de nieuwe concessie in West-Brabant voor de periode 2006-2012.

Het vervoerplan is onder andere gebaseerd op de prognoses van de reizigersgroei. Verder staat in dit document wat er precies in welk jaar moet gebeuren. Het gaat hier om aanpassing van de buslijnen, haltes, frequenties, rijtijden en de exploitatie van de lijnen. In het voorjaar 2005 besluiten de gemeenteraden en Provinciale Staten van de vier HOV-partners, de gemeenten Oosterhout, Etten-Leur, Breda en de provincie Noord-Brabant over de invoering van het HOV.

Totaalbeeld
Het Vervoerplan HOV geeft een totaalbeeld voor de exploitatie van het HOV op de trajecten Breda-Etten-Leur en Breda-Oosterhout. Uitgangspunt is dat het geld dat vrijkomt door de kortere rijtijd weer opnieuw wordt ingezet om het voorzieningenniveau te verbeteren. Hierdoor kan de bus zonder extra geld in hogere frequenties gaan rijden.

Vanaf ongeveer 2009 rijdt het HOV optimaal, compleet met vrije busbanen (waar nodig) en alle voorzieningen die ertoe worden gerekend. Tot 2009 is sprake van een groeimodel in twee fasen:
– Fase 1: in januari 2006 start het HOV op het traject Breda-Etten-Leur en is er sprake van een hogere busfrequentie in de spitsuren op het traject Oosterhout-Breda;
– Fase 2: in de periode 2007/2008 start de invoering voor het traject Oosterhout-Breda en de verdere verbetering en afronding op het traject naar Etten-Leur.

Bij de start van fase 1 is nieuwe OV-terminal in Breda nog niet gereed zodat gebruik wordt gemaakt van het bestaande busstation aan de zuidzijde. In de eerste fase wordt alleen het traject Etten-Leur-Breda uitgevoerd als HOV. Daar zullen dan ook herkenbare HOV bussen gaan rijden. De bussen rijden als streekvervoer verder op de lijnen van Etten-Leur naar Oud-Gastel en Rucphen. Voor het traject Breda-Oosterhout blijft het bestaande streekvervoer in fase 1 gehandhaafd, al worden wel verbeteringen doorgevoerd zoals de verhoging van de frequenties tijdens de spitsuren. In fase 2 rijdt het HOV op beide trajecten en wordt de OV-terminal inclusief het nieuwe busstation aan de noordzijde van het spoor in gebruik genomen.

Reizigersgroei
De gegevens over de reizigersgroei zijn afkomstig uit een vervoerwaarde-onderzoek dat deel uitmaakt van het Vervoerplan. Dit onderzoek is uitgevoerd om een duidelijker beeld te krijgen van effecten als reistijd, frequenties en overstappen. Het Reizigersoverleg Brabant (ROB) het provinciaal adviesorgaan, kan zich vinden in de keuzen die zijn gemaakt zoals de gefaseerde invoering. Het ROB adviseert de HOV-partners om snel te starten met het infomeren van toekomstige HOV-reizigers.

De prognoses van de reizigersgroei van het HOV laten volgens het onderzoek een grote reizigersgroei zien. In fase 1 neemt op het traject Breda – Etten-Leur het vervoer toe met 18%, ofwel van ruim 2300 tot ruim 2600 per dag, oplopend tot een groei van 35% in 2008 (ruim 3100 reizigers pers dag). In fase 2 neemt op het traject Breda – Oosterhout het aantal reizigers toe met 29% ofwel van ruim 4500 tot circa 5900 per dag.

Relatie OV-netwerk BrabantStad
Het HOV in deze regio is één van de speerpunten binnen het OV-Netwerk Brabantstad. De provincie Noord-Brabant draagt ruim € 30 miljoen bij aan projecten die de OV-infrastructuur verbeteren zoals het stadsrandstation Reeshof in Tilburg, station Brandevoort in Helmond en het nieuwe station en busterminal in Breda. In het investeringsprogramma 2004-2007 staat
€ 20 miljoen geraamd voor het toekomstige openbaar vervoerkooppunt Nieuw Sleutelproject Breda: zowel voor station, de busterminal als de OV-routes naar de OV-terminal. Het OV-Netwerk BrabantStad moet ertoe leiden dat door een uitgekiend openbaar vervoerssysteem, de stadscentra van de grote steden bereikbaar blijven na 2020.

De volledige tekst van het Vervoerplan en de Vervoerwaardestudie HOV kunt u inzien/downloaden op de site van de gemeente.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Breda

Plan HOV Oosterhout- Breda- Etten-Leur gereed | Infrasite

Plan HOV Oosterhout- Breda- Etten-Leur gereed

Breda – Hoogwaardig Openbaar Vervoer levert reizigersgroei tot 35% tot 2008. De prognoses van de reizigersgroei van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer laten een grote reizigersgroei zien.

In de eerste jaren neemt op het traject Breda – Etten-Leur het vervoer toe met 18%, oplopend tot een groei van 35% in 2008 (ruim 3100 reizigers per dag). Vanaf 2007 neemt op het traject Breda – Oosterhout het aantal reizigers toe met ± 29% tot ± 5900 per dag. Op deze reizigersgroei is het vervoerplan HOV gebaseerd.

Het vervoerplan Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Oosterhout- Breda- Etten-Leur is onlangs ingeleverd bij de provincie Noord-Brabant. Dit plan is nodig om in 2006 te kunnen starten met HOV. Het vervoerplan verschijnt nu omdat het deel uitmaakt van het programma van eisen voor de nieuwe openbaar vervoersconcessie. In 2005 start de aanbesteding van de nieuwe concessie in West-Brabant voor de periode 2006-2012.

Het vervoerplan is onder andere gebaseerd op de prognoses van de reizigersgroei. Verder staat in dit document wat er precies in welk jaar moet gebeuren. Het gaat hier om aanpassing van de buslijnen, haltes, frequenties, rijtijden en de exploitatie van de lijnen. In het voorjaar 2005 besluiten de gemeenteraden en Provinciale Staten van de vier HOV-partners, de gemeenten Oosterhout, Etten-Leur, Breda en de provincie Noord-Brabant over de invoering van het HOV.

Totaalbeeld
Het Vervoerplan HOV geeft een totaalbeeld voor de exploitatie van het HOV op de trajecten Breda-Etten-Leur en Breda-Oosterhout. Uitgangspunt is dat het geld dat vrijkomt door de kortere rijtijd weer opnieuw wordt ingezet om het voorzieningenniveau te verbeteren. Hierdoor kan de bus zonder extra geld in hogere frequenties gaan rijden.

Vanaf ongeveer 2009 rijdt het HOV optimaal, compleet met vrije busbanen (waar nodig) en alle voorzieningen die ertoe worden gerekend. Tot 2009 is sprake van een groeimodel in twee fasen:
– Fase 1: in januari 2006 start het HOV op het traject Breda-Etten-Leur en is er sprake van een hogere busfrequentie in de spitsuren op het traject Oosterhout-Breda;
– Fase 2: in de periode 2007/2008 start de invoering voor het traject Oosterhout-Breda en de verdere verbetering en afronding op het traject naar Etten-Leur.

Bij de start van fase 1 is nieuwe OV-terminal in Breda nog niet gereed zodat gebruik wordt gemaakt van het bestaande busstation aan de zuidzijde. In de eerste fase wordt alleen het traject Etten-Leur-Breda uitgevoerd als HOV. Daar zullen dan ook herkenbare HOV bussen gaan rijden. De bussen rijden als streekvervoer verder op de lijnen van Etten-Leur naar Oud-Gastel en Rucphen. Voor het traject Breda-Oosterhout blijft het bestaande streekvervoer in fase 1 gehandhaafd, al worden wel verbeteringen doorgevoerd zoals de verhoging van de frequenties tijdens de spitsuren. In fase 2 rijdt het HOV op beide trajecten en wordt de OV-terminal inclusief het nieuwe busstation aan de noordzijde van het spoor in gebruik genomen.

Reizigersgroei
De gegevens over de reizigersgroei zijn afkomstig uit een vervoerwaarde-onderzoek dat deel uitmaakt van het Vervoerplan. Dit onderzoek is uitgevoerd om een duidelijker beeld te krijgen van effecten als reistijd, frequenties en overstappen. Het Reizigersoverleg Brabant (ROB) het provinciaal adviesorgaan, kan zich vinden in de keuzen die zijn gemaakt zoals de gefaseerde invoering. Het ROB adviseert de HOV-partners om snel te starten met het infomeren van toekomstige HOV-reizigers.

De prognoses van de reizigersgroei van het HOV laten volgens het onderzoek een grote reizigersgroei zien. In fase 1 neemt op het traject Breda – Etten-Leur het vervoer toe met 18%, ofwel van ruim 2300 tot ruim 2600 per dag, oplopend tot een groei van 35% in 2008 (ruim 3100 reizigers pers dag). In fase 2 neemt op het traject Breda – Oosterhout het aantal reizigers toe met 29% ofwel van ruim 4500 tot circa 5900 per dag.

Relatie OV-netwerk BrabantStad
Het HOV in deze regio is één van de speerpunten binnen het OV-Netwerk Brabantstad. De provincie Noord-Brabant draagt ruim € 30 miljoen bij aan projecten die de OV-infrastructuur verbeteren zoals het stadsrandstation Reeshof in Tilburg, station Brandevoort in Helmond en het nieuwe station en busterminal in Breda. In het investeringsprogramma 2004-2007 staat
€ 20 miljoen geraamd voor het toekomstige openbaar vervoerkooppunt Nieuw Sleutelproject Breda: zowel voor station, de busterminal als de OV-routes naar de OV-terminal. Het OV-Netwerk BrabantStad moet ertoe leiden dat door een uitgekiend openbaar vervoerssysteem, de stadscentra van de grote steden bereikbaar blijven na 2020.

De volledige tekst van het Vervoerplan en de Vervoerwaardestudie HOV kunt u inzien/downloaden op de site van de gemeente.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Breda