Verplicht aanbesteden stads- en streekvervoer

Den Haag – Het kabinet wil doorgaan met de aanbesteding van het streekvervoer en het openbaar vervoer in kleine en middelgrote steden. Op dit moment is circa veertig procent aanbesteed. Per 1 januari 2007 wordt aanbesteding verplicht gesteld voor al het openbaar vervoer in deze categorie. Binnenkort valt ook een besluit over de gemeentelijke vervoersbedrijven in de vier grote steden. Uit een evaluatie blijkt dat de aanbestedingen tot nu toe goed verlopen. Het kabinet heeft wel besloten tot enige aanpassingen in het huidige beleid.

De Wet personenvervoer 2000 (WP 2000), die sinds 1 januari 2001 van kracht is, regelt dat decentrale overheden het openbaar vervoer in hun regio opdelen in concessies en vervolgens aanbesteden. Op dit moment zijn die aanbestedingen nog niet verplicht. Het kabinet constateert op basis van een evaluatie dat de aanbesteding in de praktijk over het algemeen leidt tot hogere kwaliteit, een groter aanbod, nieuwer materiaal en betere reisinformatie. De vervoersbedrijven blijken bovendien efficiënter te werken, waardoor provincies en regio’s goedkoper uit zijn voor het openbaar vervoer. Gemiddeld gaat het om een besparing van tien à twintig procent.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat besloten het aanbesteden te vergemakkelijken. Om te beginnen krijgen gemeenten en provincies een jaar extra de tijd. De oorspronkelijke ingangsdatum was 1 januari 2006. Daarnaast wordt de concessieduur verruimd van zes naar acht jaar. Decentrale overheden krijgen daarmee de mogelijkheid om de prestaties van het gecontracteerde vervoersbedrijf tussentijds te evalueren. Tot slot zijn uitzonderingen vastgesteld die gevrijwaard zijn van de aanbestedingsplicht. Het gaat om sommige overgangssituaties en om vernieuwingen die door een aanbestedingsplicht belemmerd zouden worden, zoals lightrail.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Verplicht aanbesteden stads- en streekvervoer | Infrasite

Verplicht aanbesteden stads- en streekvervoer

Den Haag – Het kabinet wil doorgaan met de aanbesteding van het streekvervoer en het openbaar vervoer in kleine en middelgrote steden. Op dit moment is circa veertig procent aanbesteed. Per 1 januari 2007 wordt aanbesteding verplicht gesteld voor al het openbaar vervoer in deze categorie. Binnenkort valt ook een besluit over de gemeentelijke vervoersbedrijven in de vier grote steden. Uit een evaluatie blijkt dat de aanbestedingen tot nu toe goed verlopen. Het kabinet heeft wel besloten tot enige aanpassingen in het huidige beleid.

De Wet personenvervoer 2000 (WP 2000), die sinds 1 januari 2001 van kracht is, regelt dat decentrale overheden het openbaar vervoer in hun regio opdelen in concessies en vervolgens aanbesteden. Op dit moment zijn die aanbestedingen nog niet verplicht. Het kabinet constateert op basis van een evaluatie dat de aanbesteding in de praktijk over het algemeen leidt tot hogere kwaliteit, een groter aanbod, nieuwer materiaal en betere reisinformatie. De vervoersbedrijven blijken bovendien efficiënter te werken, waardoor provincies en regio’s goedkoper uit zijn voor het openbaar vervoer. Gemiddeld gaat het om een besparing van tien à twintig procent.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat besloten het aanbesteden te vergemakkelijken. Om te beginnen krijgen gemeenten en provincies een jaar extra de tijd. De oorspronkelijke ingangsdatum was 1 januari 2006. Daarnaast wordt de concessieduur verruimd van zes naar acht jaar. Decentrale overheden krijgen daarmee de mogelijkheid om de prestaties van het gecontracteerde vervoersbedrijf tussentijds te evalueren. Tot slot zijn uitzonderingen vastgesteld die gevrijwaard zijn van de aanbestedingsplicht. Het gaat om sommige overgangssituaties en om vernieuwingen die door een aanbestedingsplicht belemmerd zouden worden, zoals lightrail.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat