Maxx winnaar van de (CV)OV Trofee 2004

Rotterdam – In de CVOV-jaarconferentie op 12 november 2004 is de (CV)OV Trofee uitgereikt aan: stadbus Maxx in Almere. Eervolle vermeldingen zijn toegekend aan: Phileas een nieuwe manier van reizen, Ypenburg: een vierluik en Integrale benadering sociale veiligheid bij de RET.

De overwegingen van de jury om de CVOV Trofee toe te kennen aan Maxx waren de volgende. Sterke punten: Nieuwe lage vloer instap, ruimte voor reizigers met buggy’s e.d., verspreiding van het Maxx-magazine voor de reiziger, frequente busdiensten, verminderde geluidshinder en uitstoot, transparante inrichting en cameratoezicht. De algemene indruk van de jury is dat het overal toch zo zou moeten. Hartstikke tevreden reizigers, dat wordt vertaald in sterke groei van het aantal reizigers en waaraan weinig meer valt toe te voegen. Conclusie derhalve “een imposant beeld”.

Eervolle vermeldingen
De eervolle vermelding voor het criterium ‘nut van de reiziger’ is toegekend aan het project:
Phileas een nieuwe manier van reizen. De overwegingen van de jury waren de volgende.
Innovatief technologisch hoogstaand HOV en een economische impuls voor Eindhoven .
Sterke punten: Goede inpassing in de stedelijke structuur, stiptheid, gelijkvloerse in- en uitstap bij een halte en hoge frequentie en actuele reisinformatie. Algemene indruk van de jury: Alles wat het OV attractief kan maken zit erin. Hoe de reiziger de Phileas gaat waarderen moet nog worden afgewacht. Er zijn minder haltes om de snelheid van de verbinding mogelijk te maken. De jury veronderstelt dat het ‘nut voor de reiziger’ in dit project erg hoog is.

De eervolle vermelding voor het criterium ‘foto-kwaliteit’ is toegekend aan het project:
Ypenburg: een vierluik. De overwegingen van de jury zijn de volgende. In de VINEX-wijk Ypenburch in de stadsregio Haaglanden is vanaf het begin niet alleen gedacht aan de woningbehoefte maar ook aan de verplaatsingsbehoefte van de nieuwe bewoners.
Sterke punten: Bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk is de tramlijn en de bebouwing op elkaar afgestemd, gerealiseerd is Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), een 10-minuten dienst over de hele dag, dynamische informatie op de haltes over aankomsttijd. Algemene indruk van de jury is dat het project vanuit het nut voor de reiziger een dikke pluim verdient, reizigers konden al naar hun nieuwe woning in aanbouw gaan kijken met het OV.

De eervolle vermelding voor het criterium ‘foto-impressie’ is toegekend aan het project:
Integrale benadering sociale veiligheid bij de RET. De overwegingen van de jury zijn de volgende. Sterke punten: Samenwerken in het veiligheidsbeleid, ondersteuning in noodgevallen en technische maatregelen. Inzet van cleanteam om verloedering tegen te gaan.
Algemene indruk van de jury: Dynamische, goed gekozen en duidelijk beeldende foto’s. Het meest aantrekkelijke beeld van sociale veiligheid en OV is de service uitstralende conducteur die de vervoerbewijzen controleert. Het is een algemeen landelijk probleem dat specifieke aandacht van bevoegde autoriteiten moet krijgen. Tegenover de minst aantrekkelijke handboeien-foto geven andere foto’s gelukkig ook een positief beeld met de schoonmaker, de vrolijke gezichten en de betrokken medewerkers in de toezicht-ruimte.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Centrum Vernieuwing Openbaar Vervoer