Zuiderzeelijn: Regio klaar voor samenwerking met Rijk

Den Haag – Na de instemming van de Friese Staten op 4 november met de concept-Samenwerkingsovereenkomst Zuiderzeelijn staan alle gemeenten en provincies die bij de Zuiderzeelijn betrokken zijn, klaar om de samenwerking met het Rijk te starten. Betrokken gemeenteraden van Almere, Lelystad, Noordoostpolder, Heerenveen, Smallingerland, Leeuwarden en Groningen en Provinciale Staten van Flevoland, Groningen en Drenthe stemden eerder al in met de te ondertekenen overeenkomst met het Rijk.

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat houdt de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst met de regionale overheden aan totdat de conclusies van de Tijdelijke Commissie Infrastructuur (TCI) bekend zijn en de Tweede Kamer zich daarover een oordeel heeft kunnen vormen. De Kamer vindt dat de minister geen onomkeerbare stappen moet zetten voordat duidelijk is of de aanbevelingen van de TCI van invloed zijn op de overeenkomst. Naar verwachting verschijnt het TCI-rapport nog voor het einde van het jaar. Behandeling in de Kamer van de conclusies van de Tijdelijke Commissie Infrastructuur kan dan begin 2005 plaatsvinden. De gezamenlijke uitwerking van de eerste fase van het Zuiderzeelijnproject door Rijk en Regio kan daarna van start gaan.

Eisenpakket
Ter voorbereiding op de eerste fase van de aanbesteding, de prijsvraag voor het internationale bedrijfsleven, werken de betrokken gemeenten, provincies en het Rijk aan het Programma van Eisen voor de Zuiderzeelijn. In dat eisenpakket leggen de betrokken partijen vast waar de snelle openbaar vervoerverbinding tussen Schiphol en Groningen aan moet voldoen. Naar verwachting wordt het concept-Programma van Eisen begin december ter commentaar aangeboden aan gemeenteraden en Provinciale Staten. Vanaf dat moment staat het concept-Programma van Eisen ook op de site van de Zuiderzeelijn. Na de commentaarronde zal begin 2005, voorafgaand aan de start van de Prijsvraag, aan gemeenteraden, Provinciale Staten en aan de Tweede Kamer gevraagd worden met het Programma van Eisen in te stemmen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Zuiderzeelijn

Zuiderzeelijn: Regio klaar voor samenwerking met Rijk | Infrasite

Zuiderzeelijn: Regio klaar voor samenwerking met Rijk

Den Haag – Na de instemming van de Friese Staten op 4 november met de concept-Samenwerkingsovereenkomst Zuiderzeelijn staan alle gemeenten en provincies die bij de Zuiderzeelijn betrokken zijn, klaar om de samenwerking met het Rijk te starten. Betrokken gemeenteraden van Almere, Lelystad, Noordoostpolder, Heerenveen, Smallingerland, Leeuwarden en Groningen en Provinciale Staten van Flevoland, Groningen en Drenthe stemden eerder al in met de te ondertekenen overeenkomst met het Rijk.

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat houdt de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst met de regionale overheden aan totdat de conclusies van de Tijdelijke Commissie Infrastructuur (TCI) bekend zijn en de Tweede Kamer zich daarover een oordeel heeft kunnen vormen. De Kamer vindt dat de minister geen onomkeerbare stappen moet zetten voordat duidelijk is of de aanbevelingen van de TCI van invloed zijn op de overeenkomst. Naar verwachting verschijnt het TCI-rapport nog voor het einde van het jaar. Behandeling in de Kamer van de conclusies van de Tijdelijke Commissie Infrastructuur kan dan begin 2005 plaatsvinden. De gezamenlijke uitwerking van de eerste fase van het Zuiderzeelijnproject door Rijk en Regio kan daarna van start gaan.

Eisenpakket
Ter voorbereiding op de eerste fase van de aanbesteding, de prijsvraag voor het internationale bedrijfsleven, werken de betrokken gemeenten, provincies en het Rijk aan het Programma van Eisen voor de Zuiderzeelijn. In dat eisenpakket leggen de betrokken partijen vast waar de snelle openbaar vervoerverbinding tussen Schiphol en Groningen aan moet voldoen. Naar verwachting wordt het concept-Programma van Eisen begin december ter commentaar aangeboden aan gemeenteraden en Provinciale Staten. Vanaf dat moment staat het concept-Programma van Eisen ook op de site van de Zuiderzeelijn. Na de commentaarronde zal begin 2005, voorafgaand aan de start van de Prijsvraag, aan gemeenteraden, Provinciale Staten en aan de Tweede Kamer gevraagd worden met het Programma van Eisen in te stemmen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Zuiderzeelijn