ROA kijkt naar OV-verbinding Amsterdam-Schiphol

Amsterdam – Vanuit het regionale perspectief blijft er behoefte om het openbaar vervoer op de corridor Amsterdam-Schiphol-Haarlemmermeer te verbeteren. Het verlengen van de NoordZuidlijn blijft daarvoor de meest wenselijke optie.

De bestaande studie, waarover de minister negatief besloot, is op een aantal punten gedateerd (bijvoorbeeld wat betreft ontwikkelingen rond de Zuidas en de Zuiderzeelijn) en kan niet meer als basis voor beslissingen dienen. Daarom is actualisatie en verdieping geboden.
Twee jaar geleden hebben het ROA, de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland en luchthaven Schiphol gezamenlijk de CASH-studie uitgevoerd. Het onderwerp was de verkeer- en vervoersproblematiek in het gebied Amsterdam-Schiphol-Haarlemmermeer en de rol die het regionale openbaar vervoer zou kunnen spelen om deze problemen op te lossen. Op basis van de uitkomsten van de studie hebben de regionale overheden en Schiphol er bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor gepleit om de mogelijkheden voor het verlengen van de NoordZuidlijn van Amsterdam Zuid/WTC naar Schiphol, Hoofddorp en Nieuw Vennep nader te onderzoeken. In augustus 2004 heeft de Minister besloten een dergelijk onderzoek niet te steunen. Eén van de redenen hiervoor was volgens de minister dat er op het spoor niet of nauwelijk problemen zijn te verwachten.

De regionale partijen leggen zich niet bij dit standpunt neer. Al eerder hebben de in het Platform Bereikbaarheid Noordvleugel samenwerkende regionale overheden (provincies Noord-Holland en Flevoland, gemeente Amsterdam en het ROA) uitgesproken dat het verlengen van de NoordZuidlijn naar Schiphol één van de topprioriteiten is voor de komende twintig jaar. Samen met bijvoorbeeld de aanleg van de Tweede Coentunnel/Westrandweg en het verbeteren van de N201. Op dit moment wordt in beeld gebracht op welke manier het beste kan worden gereageerd. In de voorbereiding van het MIT voor het jaar 2005 zal de financiering van het verlengen van de NoordZuidlijn door het ROA aan de orde worden gesteld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA)