Tunnelbak Beukenlaan gedeeltelijk open voor verkeer

Eindhoven – Na twee jaar bouwen is het zover: de tunnelbak in de Beukenlaan ter hoogte van de kruising met Cederlaan en Noord Brabantlaan kan – gedeeltelijk – door het verkeer in gebruik worden genomen. Vanaf dinsdag 24 juni is in het oostelijk deel van de tunnelbak voor het verkeer op de Beukenlaan in beide richtingen één rijbaan beschikbaar.

In de komende periode wordt gewerkt aan de afbouw van de ongelijkvloerse kruising zodat begin september in principe de Phileas, voertuig van de Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn (HOV) tussen NS-station en Meerhoven, ongehinderd de Beukenlaan kan kruisen.

Het verkeer op de Ring vanuit Woensel kan vanaf dinsdagmorgen rechtdoor via de enkele baan door de tunnelbak, en rechtsaf via de bestaande route naar Veldhoven. Het verkeer vanuit het zuiden kan alleen rechtdoor via de tunnelbak. De afslag naar de Cederlaan is tijdelijk niet mogelijk. Na ongeveer tien werkweken is de nieuwe parallelweg klaar en de afslag naar de Cederlaan weer beschikbaar.

In week 27 (30 juni t/m 4 juli) worden voorzieningen getroffen voor de kabels en leidingen die in het nieuwe wegdek over de tunnelbak komen te liggen. Dan wordt de aansluiting van de Noord Brabantlaan en de Beukenlaan opengebroken. De omleidingsroute loopt via de Hastelweg. Na 4 juli is deze aansluiting weer hersteld.

Rond deze tijd wordt ook de tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug over de tunnelbak afgebroken. Dat betekent dat fietsers alleen nog gebruik kunnen maken van de al eerder aangegeven omleidingsroutes. Richting stad loopt die via het Oppenheimpark naar de Zeelster- en de Strijpsestraat, de stad uit via o.a. de Plaggestraat.
De – gedeeltelijke – ingebruikname markeert een belangrijke mijlpaal voor een van de meest omvangrijke verkeersprojecten in Eindhoven sinds vele jaren. Het 27 miljoen euro kostende project, waaraan het Rijk financieel bijdraagt, is direct na de bouwvakvakantie 2001 van start gegaan.

Twee jaar lang werd het verkeer van de Ring over twee tijdelijke rijbanen geleid. Die omleiding schiep ruimte voor de omvangrijke graafwerkzaamheden in de Beukenlaan waar voor de tunnelbak een trac̩ van 450 meter lengte en Рop het laagste punt Р11 meter diepte werd gerealiseerd. Ook de Cederlaan werd in die periode omgebouwd en van een dubbele busbaan voorzien. De ongelijkvloerse kruising Beukenlaan zal in de loop van het najaar zowel door de Phileas als het overige verkeer volledig in gebruik genomen kunnen worden. Op de Ring is dan de tunnelbak ook in de volle breedte van tweemaal twee rijstroken beschikbaar.

Met de voltooiing van de ongelijkvloerse kruising is Eindhoven straks van één van zijn drukste en gevaarlijkste verkeersknooppunten verlost. Het verkeer op de Ring kan dankzij de verdiepte Beukenlaan onbelemmerd doorstromen, uitvoegen en invoegen. Maar ook de op betonnen pijlers ‘zwevende’ rotonde draagt aanzienlijk bij aan een vlotte verkeersafwikkeling. Doordat een groot deel van het verkeer onder de rotonde doorrijdt, kan verkeer van de Noord Brabantlaan makkelijker de Cederlaan bereiken – of eenvoudig de toeritten naar de Beukenlaan opdraaien.
Het verkeer óp de rotonde zal met verkeerslichten worden geregeld. Dat is onvermijdelijk, gezien de grote dagelijkse verkeersstromen van (onder meer) de Noord Brabantlaan linksaf richting Beukenlaan. De HOV-voertuigen hebben te allen tijde voorrang. De voertuigen beïnvloeden de verkeerslichten en kunnen zo onbelemmerd over de dubbele busbaan hun weg vervolgen. Ook de fietsers hebben straks een veilige kruising met de Beukenlaan. Naast de baan voor de Phileas ligt er een vrijliggend fietspad.
Voor de bouw van de ongelijkvloerse kruising was de sloop van 7 woningen langs de Beukenlaan noodzakelijk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Eindhoven

Tunnelbak Beukenlaan gedeeltelijk open voor verkeer | Infrasite

Tunnelbak Beukenlaan gedeeltelijk open voor verkeer

Eindhoven – Na twee jaar bouwen is het zover: de tunnelbak in de Beukenlaan ter hoogte van de kruising met Cederlaan en Noord Brabantlaan kan – gedeeltelijk – door het verkeer in gebruik worden genomen. Vanaf dinsdag 24 juni is in het oostelijk deel van de tunnelbak voor het verkeer op de Beukenlaan in beide richtingen één rijbaan beschikbaar.

In de komende periode wordt gewerkt aan de afbouw van de ongelijkvloerse kruising zodat begin september in principe de Phileas, voertuig van de Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn (HOV) tussen NS-station en Meerhoven, ongehinderd de Beukenlaan kan kruisen.

Het verkeer op de Ring vanuit Woensel kan vanaf dinsdagmorgen rechtdoor via de enkele baan door de tunnelbak, en rechtsaf via de bestaande route naar Veldhoven. Het verkeer vanuit het zuiden kan alleen rechtdoor via de tunnelbak. De afslag naar de Cederlaan is tijdelijk niet mogelijk. Na ongeveer tien werkweken is de nieuwe parallelweg klaar en de afslag naar de Cederlaan weer beschikbaar.

In week 27 (30 juni t/m 4 juli) worden voorzieningen getroffen voor de kabels en leidingen die in het nieuwe wegdek over de tunnelbak komen te liggen. Dan wordt de aansluiting van de Noord Brabantlaan en de Beukenlaan opengebroken. De omleidingsroute loopt via de Hastelweg. Na 4 juli is deze aansluiting weer hersteld.

Rond deze tijd wordt ook de tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug over de tunnelbak afgebroken. Dat betekent dat fietsers alleen nog gebruik kunnen maken van de al eerder aangegeven omleidingsroutes. Richting stad loopt die via het Oppenheimpark naar de Zeelster- en de Strijpsestraat, de stad uit via o.a. de Plaggestraat.
De – gedeeltelijke – ingebruikname markeert een belangrijke mijlpaal voor een van de meest omvangrijke verkeersprojecten in Eindhoven sinds vele jaren. Het 27 miljoen euro kostende project, waaraan het Rijk financieel bijdraagt, is direct na de bouwvakvakantie 2001 van start gegaan.

Twee jaar lang werd het verkeer van de Ring over twee tijdelijke rijbanen geleid. Die omleiding schiep ruimte voor de omvangrijke graafwerkzaamheden in de Beukenlaan waar voor de tunnelbak een trac̩ van 450 meter lengte en Рop het laagste punt Р11 meter diepte werd gerealiseerd. Ook de Cederlaan werd in die periode omgebouwd en van een dubbele busbaan voorzien. De ongelijkvloerse kruising Beukenlaan zal in de loop van het najaar zowel door de Phileas als het overige verkeer volledig in gebruik genomen kunnen worden. Op de Ring is dan de tunnelbak ook in de volle breedte van tweemaal twee rijstroken beschikbaar.

Met de voltooiing van de ongelijkvloerse kruising is Eindhoven straks van één van zijn drukste en gevaarlijkste verkeersknooppunten verlost. Het verkeer op de Ring kan dankzij de verdiepte Beukenlaan onbelemmerd doorstromen, uitvoegen en invoegen. Maar ook de op betonnen pijlers ‘zwevende’ rotonde draagt aanzienlijk bij aan een vlotte verkeersafwikkeling. Doordat een groot deel van het verkeer onder de rotonde doorrijdt, kan verkeer van de Noord Brabantlaan makkelijker de Cederlaan bereiken – of eenvoudig de toeritten naar de Beukenlaan opdraaien.
Het verkeer óp de rotonde zal met verkeerslichten worden geregeld. Dat is onvermijdelijk, gezien de grote dagelijkse verkeersstromen van (onder meer) de Noord Brabantlaan linksaf richting Beukenlaan. De HOV-voertuigen hebben te allen tijde voorrang. De voertuigen beïnvloeden de verkeerslichten en kunnen zo onbelemmerd over de dubbele busbaan hun weg vervolgen. Ook de fietsers hebben straks een veilige kruising met de Beukenlaan. Naast de baan voor de Phileas ligt er een vrijliggend fietspad.
Voor de bouw van de ongelijkvloerse kruising was de sloop van 7 woningen langs de Beukenlaan noodzakelijk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Eindhoven