Straatstenen. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie
Rechtspraak

5 maanden cel voor ambtenaar wegens omkoping door stratenmakers

Straatstenen. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Een ambtenaar die voor 68.000 euro aan spullen kreeg van stratenmakersbedrijven zodat hij ze opdrachten zou gunnen, is veroordeeld tot vijf maanden celstraf. Twee andere ambtenaren die voor kleinere bedragen werden omgekocht, komen er vanaf met taakstraffen.

De man die de cel in moet, wordt ervan beschuldigd dat hij zich als opzichter van stadsdeel West in Amsterdam in twee periodes van 2010 tot en met 2016 liet omkopen. Hij maakte misbruik van zijn positie om in ruil voor giften of beloftes stratenmakerswerk te gunnen aan verschillende bedrijven. Daarnaast zou hij in maart 2016 harddrugs in zijn bezit te hebben gehad.

Zeker zijn van werk en meerwerk

De zaak kwam in 2015 aan het rollen toen de Rijksrecherche werd gewezen op de activiteiten van deze man en een collega van hem. Ze zouden vele duizenden euro’s ontvangen van bedrijven, die zo zeker wilden zijn van werk en vooral van meerwerk, omdat dit laatste het meest oplevert. Bij het onderzoek kwamen verder twee medeverdachten in beeld.

De coronapandemie zorgde voor uitstel van de rechtszaak, die uiteindelijk eind 2021 diende. De advocaat van de man beoogde dat het te lang duurde voordat de rechtszaak er daadwerkelijk kwam. De vermeende feiten dateren uit 2016 en eerder. Hij werd zelf in 2017 voor het laatst gehoord. De rechtbank is het ermee eens dat de zaak al jaren geleden afgehandeld had moeten zijn, wat uiteindelijk tot een vermindering van de opgelegde straf heeft geleid.

Televisie, schuipuien en vlonderplanken

Voor de rechter is duidelijk dat de man zich als ambtenaar in een positie bevond waarin hij iets zeggen had over wie welke stratenmakersklus in Amsterdam West gegund kreeg. En volgens de rechter heeft hij zelf het initiatief genomen om zich te laten omkopen door bedrijven die dat werk graag wilden doen. Daarvoor kreeg hij geen geld, maar wel een heleboel spullen die in totaal een waarde van ruim 68.000 euro vertegenwoordigen. Het gaat dan onder meer om een televisie, twee schuifpuien, isolatiemateriaal, vlonderplanken, een houtkachel en meubelen en apparatuur voor in de keuken.

“Door samen met de aannemers btw-constructies toe te passen, heeft verdachte bovendien meegewerkt aan het misleiden van de fiscus. Verdachte kwam als privépersoon geen btw-korting toe, maar hij ging desondanks op zoek naar een manier om die btw-korting toch te krijgen. Verdachte vond in een aantal aannemers bondgenoten, die met boekhoudkundige misleiding een tijd lang onder de radar voordelen hebben uitgedeeld aan verdachte. Dat is een slinkse manier van doen, die oneerlijk is ten opzichte van iedereen die wel btw betaalt.”

Verdachte zweeg vooral

Dat alles komt het beeld van de gemeente als integere opdrachtgever niet ten goede en dat neemt de rechter de man kwalijk. Dat hij ook nog eens drugs in zijn bezit had, helpt hem in dit hele verhaal niet. De man heeft er tijdens de behandeling van zijn zaak vooral het zwijgen toe gedaan, dus er is weinig duidelijk geworden over waarom hij zich heeft laten omkopen en hoe hij daar nu op terugkijkt.

Van sommige zaken die hem werden verweten is de man vrijgesproken, maar er blijft voor de rechter genoeg over om hem stevig te bestraffen. Eigenlijk zou hem zes maanden cel zijn opgelegd, maar omdat het veel te lang duurde voordat zijn zaak voor de rechter kwam is daar één maand van afgehaald. De overige vijf maanden moet hij wel degelijk de cel in.

Taakstraffen voor medeverdachten

Twee collega’s van de man werden eveneens schuldig bevonden aan omkoping door stratenmakersbedrijven die graag voorrang wilden krijgen bij het gegund krijgen van werk. Zij kwamen in beeld bij het onderzoek naar de ambtenaar die uiteindelijk vijf maanden cel opgelegd kreeg. De zaak tegen deze mannen werd onder meer onderbouwd met telefoon- en berichtenverkeer over klussen en wat de ambtenaren van de bedrijven zouden krijgen in ruil voor het gunnen.

Een van hen nam voor zo’n 7.000 euro aan giften aan. Daaronder waren een iPad, zonnepanelen, een motor en de huur van een partytent. Dat hij onder meer een auto en tickets voor concerten van One Direction en Beyoncé zou hebben aangenomen, is volgens de rechter niet bewezen. Ook hier had de zaak eerder afgehandeld moeten zijn, wat de straf wat lager doet uitvallen: 120 uur taakstraf en één maand voorwaardelijke celstraf. De derde verdachte nam voor zo’n 16.000 euro aan giften aan, vooral ten behoeve van zijn auto. Voor hem besloot de rechter eveneens tot een maand voorwaardelijke celstraf, al valt zijn taakstraf met 180 uur hoger uit.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

5 maanden cel voor ambtenaar wegens omkoping door stratenmakers | Infrasite