Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland

Maxime Verhagen: ‘Advies herzien infra-investeringen gebaseerd op wensdenken’

Maxime Verhagen keek vorige week verbaasd op toen het Planbureau voor de Leefomgeving adviseerde om investeringen in infrastructuur te herzien. Volgens de voorzitter van Koninklijke Bouwend Nederland groeit de behoefte aan mobiliteit de komende jaren juist sterk en heeft het infrasysteem nu al grote moeite om die bij te benen. Aanlegtrajecten van infrastructuur onderbreken vanwege de tijdelijke coronasituatie kan volgens Verhagen rampzalige gevolgen hebben, schrijft hij in zijn column voor Infrasite.

Soms moet je je ogen even uitwrijven als je het nieuws leest. “Menen ze nou echt wat daar staat?” Zo’n moment had ik bij het lezen van het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens hun onderzoekers is het thuiswerken een blijvertje en moeten daarom de investeringen in de capaciteitsuitbreiding van spoor- en weginfra nog eens kritisch tegen het licht worden gehouden.

Dergelijke adviezen lijken meer het product van wensdenken dan dat ze gebaseerd zijn op gedegen onderzoek. Veel andere rapporten wijzen op een tegengestelde trend. Ook onderzoeken van de overheid zelf, zoals de pas twee maanden geleden verschenen Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA-2021) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Groei van economie en bevolking

Deze analyse voorziet een flinke stijging voor zowel het openbaar vervoer als het goederenvervoer en het autogebruik. Economische groei en de stijging van het aantal huishoudens met 1 miljoen tot 2035 zijn daar de belangrijkste oorzaken van. Ook houdt dit rapport rekening met de effecten van thuiswerken. Verder toont de studie aan dat het aantal gereden kilometers via spoor en weg groeit en het aantal verplaatsingen ook. Ons infrasysteem heeft grote moeite deze groei bij te benen.

Recent onderzoek van TNO toont aan dat bijna de helft (47 procent) van de werknemers niet thuis kán werken. Het is te vroeg om de echte effecten van het thuiswerken nu al in te kunnen schatten. Eén ding weten we wel zeker: zelfs in deze tijden van thuiswerken zijn de files niet verdwenen. Bovendien zou het zo maar kunnen dat Nederland straks massaal op woensdagen en vrijdagen thuis gaat werken en dat we de andere dagen alsnog kunnen aanschuiven in volle treinen en volle wegen.

Zelfs in deze tijden van thuiswerken zijn de files niet verdwenen.

De hele kwestie doet me sterk denken aan de huizenmarkt. Ook daar werd nog in 2017 door minister Blok beweerd dat de woningmarkt draaide als een zonnetje en dat verder verdere bemoeienis vanuit de rijksoverheid niet meer nodig was. Hij jubelde dat hij de eerste minister was die een ministerie, Wonen en Rijksdienst, had doen verdwijnen.

Ik hoef u niet uit te leggen wat de rampzalige gevolgen van deze beslissingen zijn.

Gevaarlijk

Onze infrastructuur is er voor de lange termijnoplossingen van ons land. Bedoeld om ons veilig en mobiel te houden. Het getuigt niet van visie om nu overhaast te reageren. Corona is een tijdelijke situatie die we niet moeten gebruiken om de toch al langjarige trajecten van de aanleg van infrastructuur te onderbreken. Het doet geen recht aan de onmiskenbare lange termijntrend. Ze is zelfs gevaarlijk.

Ik roep het kabinet dan ook op niet in deze valkuil te trappen en fors te blijven investeren in infrastructuur. Drie miljard euro extra per jaar is nodig. Zo voorkomen we problemen voor later.

Lees ook:

Auteur: Maxime Verhagen, voorzitter Koninklijke Bouwend Nederland

Maxime Verhagen: ‘Advies herzien infra-investeringen gebaseerd op wensdenken’ | Infrasite
Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland

Maxime Verhagen: ‘Advies herzien infra-investeringen gebaseerd op wensdenken’

Maxime Verhagen keek vorige week verbaasd op toen het Planbureau voor de Leefomgeving adviseerde om investeringen in infrastructuur te herzien. Volgens de voorzitter van Koninklijke Bouwend Nederland groeit de behoefte aan mobiliteit de komende jaren juist sterk en heeft het infrasysteem nu al grote moeite om die bij te benen. Aanlegtrajecten van infrastructuur onderbreken vanwege de tijdelijke coronasituatie kan volgens Verhagen rampzalige gevolgen hebben, schrijft hij in zijn column voor Infrasite.

Soms moet je je ogen even uitwrijven als je het nieuws leest. “Menen ze nou echt wat daar staat?” Zo’n moment had ik bij het lezen van het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens hun onderzoekers is het thuiswerken een blijvertje en moeten daarom de investeringen in de capaciteitsuitbreiding van spoor- en weginfra nog eens kritisch tegen het licht worden gehouden.

Dergelijke adviezen lijken meer het product van wensdenken dan dat ze gebaseerd zijn op gedegen onderzoek. Veel andere rapporten wijzen op een tegengestelde trend. Ook onderzoeken van de overheid zelf, zoals de pas twee maanden geleden verschenen Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA-2021) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Groei van economie en bevolking

Deze analyse voorziet een flinke stijging voor zowel het openbaar vervoer als het goederenvervoer en het autogebruik. Economische groei en de stijging van het aantal huishoudens met 1 miljoen tot 2035 zijn daar de belangrijkste oorzaken van. Ook houdt dit rapport rekening met de effecten van thuiswerken. Verder toont de studie aan dat het aantal gereden kilometers via spoor en weg groeit en het aantal verplaatsingen ook. Ons infrasysteem heeft grote moeite deze groei bij te benen.

Recent onderzoek van TNO toont aan dat bijna de helft (47 procent) van de werknemers niet thuis kán werken. Het is te vroeg om de echte effecten van het thuiswerken nu al in te kunnen schatten. Eén ding weten we wel zeker: zelfs in deze tijden van thuiswerken zijn de files niet verdwenen. Bovendien zou het zo maar kunnen dat Nederland straks massaal op woensdagen en vrijdagen thuis gaat werken en dat we de andere dagen alsnog kunnen aanschuiven in volle treinen en volle wegen.

Zelfs in deze tijden van thuiswerken zijn de files niet verdwenen.

De hele kwestie doet me sterk denken aan de huizenmarkt. Ook daar werd nog in 2017 door minister Blok beweerd dat de woningmarkt draaide als een zonnetje en dat verder verdere bemoeienis vanuit de rijksoverheid niet meer nodig was. Hij jubelde dat hij de eerste minister was die een ministerie, Wonen en Rijksdienst, had doen verdwijnen.

Ik hoef u niet uit te leggen wat de rampzalige gevolgen van deze beslissingen zijn.

Gevaarlijk

Onze infrastructuur is er voor de lange termijnoplossingen van ons land. Bedoeld om ons veilig en mobiel te houden. Het getuigt niet van visie om nu overhaast te reageren. Corona is een tijdelijke situatie die we niet moeten gebruiken om de toch al langjarige trajecten van de aanleg van infrastructuur te onderbreken. Het doet geen recht aan de onmiskenbare lange termijntrend. Ze is zelfs gevaarlijk.

Ik roep het kabinet dan ook op niet in deze valkuil te trappen en fors te blijven investeren in infrastructuur. Drie miljard euro extra per jaar is nodig. Zo voorkomen we problemen voor later.

Lees ook:

Auteur: Maxime Verhagen, voorzitter Koninklijke Bouwend Nederland