Bouwplaats Heijmans

Heijmans Infra zet volgende stap op veiligheidsladder

Heijmans Infra voldoet sinds kort aan de eisen van trede 4 van de Safety Culture Ladder. Werner van Eck, programmamanager Veiligheid, legt uit dat veilig werken vooral een kwestie van bewustzijn en mindset is.

De Safety Culture is bedoeld om het veiligheidsbewustzijn van bedrijven en organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Het instrument kent in totaal treden. Vrijwel het volledige bedrijfsonderdeel Heijmans Infra voldoet nu aan de criteria die aan trede 4 zijn verbonden. En de andere divisies moeten de komende jaren dat voorbeeld volgen. Werner van Eck is programmamanager Veiligheid bij Heijmans en hij legt uit waarom en hoe het bedrijf met de Safety Culture Ladder werkt.

Sinds wanneer werkt Heijmans met de Safety Culture Ladder en waarom is gekozen voor dit systeem?

“De infra-tak van Heijmans is sinds 15 november 2009 gecertificeerd. De toenmalige veiligheidsladder, die we nu kennen als de Safety Culture Ladder, is door ProRail ontwikkeld. Om te kunnen werken voor deze opdrachtgever, of de kans daarop te vergroten, is de infratak van Heijmans toen met een klein onderdeel gestart. Sindsdien hebben we het instrument omarmd. Het helpt ons verder in ons doel naar een proactieve veiligheidscultuur en dito veiligheidsbewustzijn. Ons motto: We werken veilig of we werken niet.”

Wat vraagt het van jullie bedrijf om stappen op deze ladder te zetten?

“Naast een centraal veiligheidsprogramma dat zorgt voor aandacht en beweging, vraagt het vooral om eigenaarschap en leiderschap in de lijn. Iedere medewerker heeft een rol op het gebied van veiligheid, welke functie je ook hebt. De leidinggevende posities binnen onze organisatie hebben vanwege hun positie nog net wat meer invloed. Dat wat zij belangrijk maken, gaat de omgeving ook belangrijk vinden. Daar sturen we dan ook op aan. Met het GO! kompas (geen ongevallen) hebben we dit heel concreet gemaakt. Dit kompas geeft handvatten voor iedereen in de organisatie.”

De rest van het bedrijf moet in 2023 ook op trede 4 staan. Wat is daar voor nodig?

“Het is goed om hierbij te vermelden dat het onze eigen ambitie is om op trede 4 komen. Dit is niet iets dat moet. Heijmans ziet de Safety Culture Ladder als een middel, niet als een doel. We vinden het belangrijk om de veiligheidscultuur nog verder uit te dragen. Dat kun je meten met de Safety Culture Ladder, maar natuurlijk ook op andere manieren. De overige bedrijfsonderdelen binnen Heijmans zijn concreet plannen aan het maken om de stap te kunnen zetten naar trede 4 en daarbij zullen ze dezelfde stappen zetten die binnen de infra-tak al gezet zijn.”

De Safety Culture Ladder kent vijf treden, is die vijfde ook een (haalbaar) doel voor Heijmans?

“De praktijk laat zien dat trede 5 een haalbaar doel is. Maar dat is niet iets dat we op korte termijn nastreven. We hebben voor onszelf nu eerst het doel gesteld om een proactieve veiligheidscultuur te waarborgen, waarbij veiligheid echt in het DNA gaat zitten van al onze medewerkers en de partners waarmee we samenwerken.”

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.

Heijmans Infra zet volgende stap op veiligheidsladder | Infrasite
Bouwplaats Heijmans

Heijmans Infra zet volgende stap op veiligheidsladder

Heijmans Infra voldoet sinds kort aan de eisen van trede 4 van de Safety Culture Ladder. Werner van Eck, programmamanager Veiligheid, legt uit dat veilig werken vooral een kwestie van bewustzijn en mindset is.

De Safety Culture is bedoeld om het veiligheidsbewustzijn van bedrijven en organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Het instrument kent in totaal treden. Vrijwel het volledige bedrijfsonderdeel Heijmans Infra voldoet nu aan de criteria die aan trede 4 zijn verbonden. En de andere divisies moeten de komende jaren dat voorbeeld volgen. Werner van Eck is programmamanager Veiligheid bij Heijmans en hij legt uit waarom en hoe het bedrijf met de Safety Culture Ladder werkt.

Sinds wanneer werkt Heijmans met de Safety Culture Ladder en waarom is gekozen voor dit systeem?

“De infra-tak van Heijmans is sinds 15 november 2009 gecertificeerd. De toenmalige veiligheidsladder, die we nu kennen als de Safety Culture Ladder, is door ProRail ontwikkeld. Om te kunnen werken voor deze opdrachtgever, of de kans daarop te vergroten, is de infratak van Heijmans toen met een klein onderdeel gestart. Sindsdien hebben we het instrument omarmd. Het helpt ons verder in ons doel naar een proactieve veiligheidscultuur en dito veiligheidsbewustzijn. Ons motto: We werken veilig of we werken niet.”

Wat vraagt het van jullie bedrijf om stappen op deze ladder te zetten?

“Naast een centraal veiligheidsprogramma dat zorgt voor aandacht en beweging, vraagt het vooral om eigenaarschap en leiderschap in de lijn. Iedere medewerker heeft een rol op het gebied van veiligheid, welke functie je ook hebt. De leidinggevende posities binnen onze organisatie hebben vanwege hun positie nog net wat meer invloed. Dat wat zij belangrijk maken, gaat de omgeving ook belangrijk vinden. Daar sturen we dan ook op aan. Met het GO! kompas (geen ongevallen) hebben we dit heel concreet gemaakt. Dit kompas geeft handvatten voor iedereen in de organisatie.”

De rest van het bedrijf moet in 2023 ook op trede 4 staan. Wat is daar voor nodig?

“Het is goed om hierbij te vermelden dat het onze eigen ambitie is om op trede 4 komen. Dit is niet iets dat moet. Heijmans ziet de Safety Culture Ladder als een middel, niet als een doel. We vinden het belangrijk om de veiligheidscultuur nog verder uit te dragen. Dat kun je meten met de Safety Culture Ladder, maar natuurlijk ook op andere manieren. De overige bedrijfsonderdelen binnen Heijmans zijn concreet plannen aan het maken om de stap te kunnen zetten naar trede 4 en daarbij zullen ze dezelfde stappen zetten die binnen de infra-tak al gezet zijn.”

De Safety Culture Ladder kent vijf treden, is die vijfde ook een (haalbaar) doel voor Heijmans?

“De praktijk laat zien dat trede 5 een haalbaar doel is. Maar dat is niet iets dat we op korte termijn nastreven. We hebben voor onszelf nu eerst het doel gesteld om een proactieve veiligheidscultuur te waarborgen, waarbij veiligheid echt in het DNA gaat zitten van al onze medewerkers en de partners waarmee we samenwerken.”

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.