A2 Den Bosch. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

VVD wil blijven investeren in infrastructuur

Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Het ruimtelijk beleid in Nederland moet meer plek bieden voor infrastructuur, stelt de VVD in het verkiezingsprogramma. “De behoefte aan individueel vervoer groeit en dus moeten er meer wegen en fietspaden komen”, vindt de partij, die ook inzet op smart mobility en goed OV voor een betere benutting van de bestaande infrastructuur.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen bekijkt Infrasite van verschillende partijen wat zij willen op het gebied van infrastructuur. In deze vijfde aflevering: de VVD.

De partij die al jaren de grootste in de Tweede Kamer is, vindt dat veel problemen in wonen en vervoer het gevolg zijn van schaarse ruimte voor infrastructuur en woningbouw. Voor beide zaken moet dan ook meer ruimte komen in het ruimtelijk beleid. Beter kunnen wonen en verplaatsen draagt bij aan innovatie, werkgelegenheid, export en meer. Zaken waar volgens de VVD een sterke overheid voor nodig is, maar voor succes zijn ook andere belanghebbenden nodig.

Meer wegen en fietspaden

Als het aan de VVD ligt, komt er meer regie door de landelijke overheid om de schaarse ruimte eerlijk te verdelen tussen wegenbouw, woningbouw, landbouw en bedrijvigheid. “Alle sectoren verdienen ruimte om zich te ontwikkelen”, schrijft de partij, die ook constateert dat de behoefte van mensen om individueel te reizen groeit “en dus moeten er meer wegen en fietspaden komen. Maar ook alternatieven als goed openbaar vervoer, smart mobility, thuiswerken en andere werk- en schooltijden moeten gaan bijdragen aan een betere benutting van de infrastructuur en de keuzevrijheid van de reiziger.”

Blijvende investeringen in infrastructuur zijn nodig, vindt de VVD, die er op wijst dat daar de afgelopen jaren 2 miljard euro extra voor beschikbaar is gesteld. De focus ligt naast doorstroming en de kwaliteit van de infrastructuur op betere verkeersveiligheid. De partij wil extra investeren in auto-, spoor-, fiets- en vaarwegen, waarbij de grootste bereikbaarheidsknelpunten in het land voorrang krijgen. Daar wordt het groeifonds van de overheid voor ingezet. “Investeringen in infrastructuur worden gedaan waar deze het meest efficiënt zijn.”

Onderhoud wegen, bruggen en dijken

De partij wil verder dat veiligheid altijd boven milieueisen gaat. “Dit houdt in dat noodzakelijk onderhoud aan en renovatie van wegen, bruggen en dijken altijd doorgang kan vinden, ongeacht de stikstofuitstoot die daarmee gepaard gaat.” Bij het ontwerpen van nieuwe infrastructuur moet er van de VVD rekening worden gehouden met innovaties als zelfrijdende voertuigen. De partij wil verder onder meer de druk op het wegennet verminderen door  meer transport over water en spoor plaats te laten vinden.

Lees ook de eerdere artikelen in deze reeks:

Onderwerpen:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.